Uutiset

Kunnallinen yksityissairaala hämmentää kenttää

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päätös perustaa yksityissairaala on odotetusti otettu kiukkuisina vastaan yrittäjäjärjestöissä ja yksityisiä terveydenhoitopalveluita tarjoavissa yhtiöissä. Kuntien omistamaa yksityissairaalaa pidetään avointa kilpailua vääristävänä, koska se ei kanna kaikkia yrittämisen riskejä.

Hyksin Oy vuokraa toimitilat ja laitteet sairaanhoitopiiriltä ja tukeutuu sen henkilökuntaan, lääkäreihin ja hoitohenkilöstöön. Yhtiö odottaa saavansa asiakkaita muun muassa palveluseteleitä käyttävistä potilaista sekä ulkomaalaisista asiakkaista.

Vuodenvaihteessa toimintaansa käynnistävä kuntaomisteinen yksityissairaala ei toki ole ainoa laatuaan. Tampereella on jo vuosia toiminut muutamien sairaanhoitopiirien sekä eräiden Pirkanmaan kuntien omistama Coxa Oy, joka on erikoistunut tekonivelkirurgiaan. Sen palvelutaso ja kustannukset ovat ilmeisesti vastanneet tavoitteita, koska muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ostaa kaikki tekonivelleikkaukset Coxalta. Myös osakkaina olevat sairaanhoitopiirit lukeutuvat sen merkittäviin asiakkaisiin.

On luonnollista, että tällä hetkellä terveydenhuollon markkinoilla kilpailevat yksityiset yritykset eivät ole lainkaan mielissään uudesta tulokkaasta. Siksi ei ollutkaan kovin suuri ihme, että päätöksestä laadittiin jo kantelu EU-komissiolle.

Hyksin Oy:n ei tarvitse aloittaessaan ottaa suurta riskiä ja investoida toimitiloihin eikä kalliiseen sairaalateknologiaan, koska se vuokraa ne omistajaltaan. Myös jo olemassa olevaa HUS:in henkilökuntaa on tarkoitus käyttää yhtiön työntekijöinä.

Sairaanhoitopiirin tavoitteet ja odotukset uuden yksikön perustamisessa ovat oikeita ja hyväksyttäviä. Yksityissairaalan uskotaan patoavan julkisen terveydenhuollon henkilökunnan pakoa yksityispuolelle. Myös se, että leikkaussaleja ja kalliita välineitä käytetään muulloinkin kuin viitenä arkipäivänä viikossa ja vain virka-aikana, on hyvä syy perustaa yksityissairaala ja tehostaa kalliiden investointien käyttöastetta.

Raja julkisen ja yksityisen terveyshoidon välillä on häilyvä jo yksin siksi, että yksityisiä palveluja rahoitetaan osittain julkisin varoin. Lähes poikkeuksetta yksityissairaalan laskusta osuutensa kuittaa myös Kansaneläkelaitos.

Kuntien omistama yksityissairaala hämmentää edelleen terveydenhuollon kentän kokonaiskuvaa. Mikäli Hyksin Oy saa tuulta siipiensä alle, ei olisi mikään ihme, että esimerkin rohkaisemana vastaavia yksiköitä syntyisi myös maan eri puolille.

Uusi terveydenhuoltolaki laajentaa asiakkaan valinnanvapautta ja hän saa valita alkuun terveyskeskuksen ja myöhemmin myös sairaalan, jonka haluaa itseään hoitavan. Muuttuvassa tilanteessa julkisen terveydenhuollon palvelutuottajat eivät jää passiivisina seuraamaan asiakkaidensa katoa yksityisiin yrityksiin.