Uutiset

Kunnantalon ja kunnalliskodin kohtalo suretti Petäyksessä

Kysymyksiä sateli, kun hotelli Petäyksessä esiteltiin palvelualojen ammattiliiton Pamin kaavoitus- ja rakennussuunnitelmia.

Pam kaavailee lisää majoitusrakentamista varsinaiselle hotellin niemelle ja sen lisäksi vapaa-ajanasuntoja Tyrvännöntien varteen omistamilleen tonteille, joista toisella sijaitsevat Tyrvännön vanha kunnantalo ja kunnalliskoti.

Alueen ranta-asemakaavan muutos on juuri käynnistynyt.

-Suunnitelmat vaikuttavat aika massiivisilta. Ja tässä on monta sellaista asiaa, joita ei selvästikään ole vielä mietitty, sanoivat suunnittelualueen naapurissa asuvat Tiia ja Petja Aarnipuu.

He ostivat yhdessä Tiian vanhempien, Pekka Lampelan ja Leena Aarnipuu-Lampelan kanssa Tyrvännön seuratalon kolme vuotta sitten, ja kunnostavat rakennusta pikkuhiljaa porukalla.

-Vähän hullulta nämä suunnitelmat tuntuvat sikäli, että me halusimme nimenomaan muuttaa maalle ja syrjään, ja nyt naapuriin on tulossa lomakylä, Petja Aarnipuu sanoo.

Hattulan kunnan järjestämä tiedotustilaisuus keräsi Petäykseen kuutisenkymmentä alueen asukasta ja muuta kiinnostunutta. Monella oli huoli siitä, että vanha kunnantalo ja kunnalliskoti saatetaan purkaa uudisrakentamisen tieltä. Sen sijaan suunnitelmiin sisältyvä tielinjan siirto ei niinkään herättänyt vastustusta.

Suunnitelmia esitellyt arkkitehtitoimisto Nevan toimitusjohtaja Petteri Neva kertoi, että ranta-asemakaavan muutoksessa tarkastellaan myös sellaista vaihtoehtoa, jossa kunnantalo ja kunnalliskoti säilytetään.

-Museoviraston edustajat ovat käyneet tekemässä katselmuksen täällä, ja odotamme heidän lausuntoaan.

Muita huolenaiheita olivat muun muassa Tyrvännöntien lisääntyvä liikenne, Vanajaveden kunto ja yhteisomistuksessa olevan rannan kohtalo. Nevan mukaan Pamin kaava ei koske yhteisrantaa.

Tyrvännössä asuva Hattulan valtuuston jäsen Marjatta Perkiö (sd.) kummasteli kunnanhallitukselle esitettyä linjausta, jonka mukaan Tyrvännöntien varren uusi rakentaminen tukee Suotaalan kylän arvokasta kulttuurimaisemaa.

-Mitä kulttuurimaisemasta jää jäljelle, jos vanha kunnantalo ja kunnalliskoti puretaan, hän kysyi.

Myös Pekka Lampela toivoi, että vanhojen rakennusten tuomat mahdollisuudet ja Lepaan oppilaitosalueen läheisyys pyrittäisiin hyödyntämään matkailusuunnitelmissa.


Metropolialueen läheisyys hyödynnettävä

Pamin erityisasiantuntija Aimo Bondén kertoi tilaisuudessa kaavahankkeen taustoista ja Pamin tavoitteista. Jo nykyinen ranta-asemakaava mahdollistaa lisärakentamisen sekä hotellin läheisyyteen että Tyrvännöntien varteen Pamin omistamille tonteille.

Kaavamuutokseella halutaan kuitenkin lisätä Tyrvännöntien varren rakennusoikeutta ja muuttaa Pamin omistama alue yhtenäiseksi matkailupalvelujen alueeksi.

-Petäyksessä ongelmana on, että nykyinen majoituskapasiteetti ei riitä. Tavoitteena on tuplata se.

-Hattula ja Petäys sijaitsevat metropolialueen läheisyydessä, ja se kiinnostaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvia ihmisiä, jotka suunnittelevat vapaa-ajanasunnon hankintaa, Bondén sanoi.

Hän kertoi, että hankkeen aikatauluun vaikuttaa paitsi kaavoitus myös alueen vesihuollon järjestelyt.

Kunnanjohtaja Martti Pura kertoi, että Lepaan ja Tyrvännön välisen alueen vesihuollosta käynnistetään selvitystyö aivan lähiaikoina.

Varteenotettavimmat vaihtoehdot alueen vesihuollolle ovat joko erillisen puhdistamon ja vesihuoltojärjestelmän rakentaminen tai alueen liittäminen HS-veden verkostoon.

-Näistä kahdesta jälkimmäinen olisi varmaankin toivottavampi, varsinkin Pamin uusien suunnitelmien valossa, Pura sanoi. (HäSa)