Uutiset

Kunnilla viimeinen mahdollisuus uudistua

Viime viikkoina valmistuneet kuntien tilinpäätökset ovat murheellista luettavaa. Harvaa poikkeusta lukuunottamatta myös Hämeenlinnan seudun kunnat rämpivät talouden ahdingossa. Kysymys ei ole hetkellisestä rytmihäiriöstä, vaan rajallisten tulojen ja valtoimenaan kasvavien menojen ristiriidasta.

Ongelmat eivät johdu yksioikoisesti päättäjien kyvyttömyydestä, joskin yhteiskunnallisten muutosten lukutaidossa on parantamisen varaa. Näköpiirissä ei ole, että kuntien menopaineet olisivat hellittämässä, päin vastoin.

Suomalaiset ikääntyvät, hoidon ja hoivan tarve kasvaa lähivuosina. Samanaikaisesti huoltosuhde ohenee entistä heiveröisemmäksi, työssäkäyvien osuus kansalaisista vähenee entisestään.

Viimeistään viime vuoden tilinpäätösten jälkeen hälytyskellojen pitäisi kunnissa soida. Entinen meno ei voi jatkua, rahat loppuvat. Jos menot kasvavat vuosi vuodelta tuloja nopeammin, yhdenkään kunnan talous ei sitä kestä.

Maan hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle selonteon valmistelemastaan kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta. Se on merkki siitä, että valtio on ottamassa aloitteen omiin käsiinsä. Sanelupolitiikan tielle ei toki vielä lähdetä, mutta hallitus lupaa nykyisen kuntajakolain kumoamista vuonna 2008. Se jää käytännössä seuraavan hallituksen toteuttavaksi, mutta valmistelut ovat jo täydessä käynnissä.

Merkillepantavaa hallituksen liikkeellelähdössä on, että palvelurakenteen uudistusta valmistelee keskustalainen kuntaministeri Hannes Manninen. Keskusta on näihin aikoihin asti pitänyt lujasti kiinni nykyisestä kuntarakenteesta ja vastustanut radikaaleja muutoksia.

Uudistus ei tähtää yksinomaan kuntien lukumäärän vähentämiseen, joskin se seuraa automaattisesti, kun palveluja tulevaisuudessa tuotetaan nykyistä suurempien alueiden väestön tarpeisiin.

Kunnilla on silti edelleen mahdollisuus syventää seutuyhteistyötä. Hämeenlinnan seudulla yhteistyö on juuri nyt pysähtyneessä tilassa, uusia avauksia ei ole hetkeen kuultu.

Niiden sijaan muun muassa Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Niemistö (sd.) heitteli Hämeen Sanomien haastattelussa multaa seutuyhteistyön arkulle. Hattulan kunnanvaltuuston venkoilu seutusopimuksen pilkunviilaajana ei ole omiaan edistämään yhteistyötä, joskin sen hyödyt sielläkin ymmärretään.

Vaikka hallitus on ottanut aloitteen käsiinsä, kunnilla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa uudistusten sisältöön. Jos yhteinen tahto sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä peruskoulutuksen remonteissa löytyy, kunnat saavat muokata palvelut mieleisikseen.

Perusturvan ja koulutuksen menot nielevät valtaosan kuntien tuloista ja jos niihin saadaan yhteistyöllä uutta tehokkuutta, yhteistyötä ei luulisi kenelläkään olevan varaa haudata.

Sitä siivittää myös tieto, että elleivät kunnat vapaaehtoisesti uudista rakenteitaan, sen tekee valtio. Tanskan malli, jossa valtio saneli ratkaisut, tuskin suoraan kopioidaan Suomeen, mutta se antaa viitteitä tulevasta.

Vaikka hallitus on ottanut aloitteen käsiinsä, kunnilla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa uudistusten sisältöön.