fbpx
Uutiset

Kunnissa kova tohina päällä – kokeilu heikosti työllistyvien saamiseksi töihin kiinnostaa ainakin keskuskaupunkeja

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kunnista on viestitetty kiinnostusta ensi vuonna alkavaan kuntien työllisyyskokeiluun. Kokeilun tavoite on saada töihin ennen kaikkea heikosti työllistyvät.
Teollisuusneuvos Jarkko Tonttila ja ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoivat työllisyyden kuntakokeilun tavoitteista. Kuva: Kirsi Turkki
Teollisuusneuvos Jarkko Tonttila ja ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoivat työllisyyden kuntakokeilun tavoitteista. Kuva: Kirsi Turkki

Kunnat voivat tällä hetkellä hakea mukaan työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkaa ensi vuonna. Hakuaika päättyy 19. marraskuuta. Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Marja-Riitta Pihlmanin mukaan kunnissa on nyt kova tohina päällä, kun ne miettivät osallistumista uuteen kokeiluun.

– Alustavia kiinnostuksen ilmaisuja on jo tullut.

Työ- ja elinkeinoministeriö tavoittelee 15-20 kuntaa mukaan kokeiluun. Erityisen aktiivisia ovat olleet maakuntien keskuskaupungit.

Kunnilla on ollut hyvin vähän valmistautumisaikaa kuntakokeiluun, mutta myös Hämeenlinna aikoo hakea kokeiluun mukaan kumppaneinaan Janakkala ja Hattula.

– Kun saimme tiedon siitä, että mukaan on mahdollista lähteä, otimme yhteyttä naapurikaupunkeihin. Hämeenlinna-vetoisesti tähän ollaan lähdössä mukaan, mutta päätös menee aivan viime hetkille, sillä asia on kaupunginhallituksessa 18. marraskuuta, strategiajohtaja Markku Rimpelä Hämeenlinnasta kertoo.

Työllisyyden kuntakokeilu pohjautuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa lisätään. Kunnat ovat nyt monin tavoin mukana työllisyystalkoissa, mutta uuden kokeilun tavoitteena on, että valtion ja kuntien resurssit ja osaaminen sovitetaan entistä paremmin yhteen.

Kokeilussa kohdataan työttömät yksilöllisesti ja arvioidaan heidän palvelutarpeensa. Lisäksi sovitetaan yhteen työllisyys-, koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalvelut.

Asiakkailla tarve henkilökohtaiseen palveluun

Kuntakokeiluun voi hakea ELY-alueelta yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä on vähintään 30 000 asukasta. Tavoitteena on, että ELY-keskusten alueella kokeiluihin siirtyisi enintään 40 prosenttia TE-toimiston työnhakija-asiakkaista.

Kokeilun piiriin tulevien asiakkaiden kohderyhmä on laaja. Ryhmästä rajataan ulos ainoastaan ansiosidonnaista saavat, yli 30-vuotiaat Suomen kansalaiset. Asiakkaita yhdistävänä piirteenä on tarve henkilökohtaiseen palveluun ja ohjaukseen.

Kohderyhmän lopullinen koko riippuu osallistuvien kuntien määrästä. Jos esimerkiksi 23 keskuskaupunkia osallistuisi kokeiluun, niin kohderyhmä olisi noin 173 000 työnhakijaa eli 34 prosenttia työnhakijoista.

Teollisuusneuvos Jarkko Tonttila työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo, että kokeilun ei ole tarkoitus heikentää TE-toimistojen muita palveluja.

Kokeiluun ei tule lisärahaa

Valtio ei anna työllisyyden kuntakokeiluun lisärahaa, vaan kokeilussa käytetään jo olemassa olevia resursseja.

Valtiolta siirtyy kuntien alle henkilöstöä ja kokeilun käyttöön kohdennetaan työllistymismäärärahoja kokeilun asiakasmäärien mukaan.

Kokeiluun mukaan tulevilta kunnilta edellytetään myös rahoitusta. Rahoituksen suuruus on noin 15 prosenttia vuoden 2018 työmarkkinatuen kuntaosuuksista eli niin sanotuista Kela-sakoista, joita kunnat maksavat pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Kuntien yhteenlaskettu Kela-sakkojen suuruus on viime vuosina ollut noin 400 miljoonaa euroa.

– Toiveena on, että kunnat näkisivät nyt mahdollisuutensa edistää työllisyyttä ja vähentää omia ja yhteiskunnan kuluja., Tonttila sanoo.

Kuntien on siis ensin satsattava rahaa työllisyyskokeiluun, jotta kulut putoaisivat, kun pitkäaikaistyöttömyys vähenee.

Ensi vuonna alkavan ja vuonna 2022 päättyvän kokeilun vaikuttavuutta seurataan tiiviisti. Kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kuukausittain. Vaikuttavuutta työllisyyteen on teollisuusneuvos Tonttilan mukaan vaikea etukäteen hahmottaa.

—-

Juttua täydennetty klo 15.35 Hämeenlinnaa koskevalla tiedolla.

 

Menot