Uutiset

Kuntauudistuksen jälkeen on maakuntien vuoro

Samaan aikaan kuntauudistuksen kanssa on jo tekeillä maakuntauudistus. Kansanedustaja Johannes Koskisen (sd.) johtama työryhmä kaavailee muutoksia sekä maakuntien määrään että tehtäviin.

Hämeen liiton hallituksen puheenjohtajana toimiva Koskinen arvelee, että kuntauudistus toteutuu aikaisintaan 2017. Myös maakuntauudistus tähtää tuohon vuoteen. Maakuntien määrä asettunee välille 12-15.

Joitakin ely-keskusten tehtäviä, esimerkiksi EU-ohjelmien hallinnointia, voitaisiin osoittaa maakunnille.

Silloin tulisi Koskisen mielestä tarkastella myös koko valtion väliportaan hallintoa.

-Voitaisiinko elyn ja avin tehtävät hoitaa yhdestä paikasta?

Maakuntaliittojen puheenjohtajistot pohtivat työryhmän laatimaa esitystä vielä keskiviikkona.

-Perusajatus on se, että kuntauudistus tarvitsee jatkokseen maakuntauudistuksen. Kuntauudistus pitää tehdä, maakuntauudistus ei korvaa sitä, vaikka sellaisiakin ajatuksia on esitetty.

Koskinen arvelee, ettei kuntauudistuksessa päästä 70 kuntaan.

-Se kaksinkertaisena saattaa olla realismia. Tärkeätä on, että kunnat pääsevät nyt sanomaan, millaisilta alueilta kuntajakoselvityksiä aletaan tehdä.


Yli hallintorajojen

Työryhmä lähtee siitä, että maakunnat voisivat ottaa ylikunnallisia tehtäviä nykyisten maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun lisäksi esimerkiksi elinkeino- ja työllisyys-, maahanmuutto-, EU-, energia-, ympäristö-, luonnonvarapolitiikassa.

-Olennaista on, että näissä ylikunnallisissa tehtävissä päätöksenteko pohjautuu kuntalaisten itsehallintoon luontaisella yhteistoiminta-alueella – maakunnissa, Koskinen painottaa.

Yksi ehdotus on, että kuntayhtymiä uudistettaisiin ja yhdistettäisiin monitoimialaisiksi.

-Se tehostaisi niiden toimintaa ja mahdollistaisi hallintorajojen yli toimimisen.

Tuskin kuitenkaan päästään siihen, että maakunta hoitaisi vaikkapa kaikki kuntayhtymien tehtävät.

-Ainakaan erikoissairaanhoito ei taida siihen taipua. Siinähän tavoitellaan erva-pohjaisia miljoonapiirejä.


Etelä-Suomi hankala

Tuskin myöskään mennään Kainuun malliin, jossa maakunta hoitaa suuren osa nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntapohjaisista tehtävistä.

Sote-tehtävät hoidettaneen tulevaisuudessakin kuntapohjaisesti.

-Siitä on kuitenkin pidettävä kiinni, että nämä palvelut ovat tasa-arvoisesti saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Maakuntauudistuksen suunta riippuu kuntauudistuksen etenemisestä.

-Esimerkiksi Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa ehkä voisivat yhdistyä sujuvasti, samoin Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sekä vaikkapa Varsinais-Suomi ja Satakunta.

-Etelä-Suomessa pitäisi kuitenkin määritellä ensin metropolialue ja pohtia sitten, muodostetaanko toiminnallisia maakuntia esimerkiksi liikenneväylien suuntaisesti. Tai suuria maakuntia, joihin pienille yksiköille kuten Kanta-Hämeelle jäisi suhteellisesti itsenäisyyttä. (HäSa)

Suomeksi: Ely-keskus = elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus, avi = aluehallintokeskus, erva = sairaanhoitopiirien erityisvastuualue.

Mainos