Uutiset

Kuntien palvelut tyydyttävät kansalaisia

Kansalaiset ovat verraten tyytyväisiä parjattuihin ja ajoin ankarastikin arvosteltuihin kuntien tuottamiin palveluihin. Kuntaliiton maanantaina julkistaman tutkimuksen mukaan tyytyväisyys on ainakin samalla tasolla kuin neljä vuotta sitten ja joissakin palveluissa jopa kasvanut.

Tutkimuksessa haastateltiin noin 13 000 asukasta kolmestakymmenestä eri kokoisesta kunnasta.

Erityisessä arvossaan vastaajat pitivät asuinalueensa turvallisuutta, hyviä kirjastoja sekä laadukasta vettä. Parantamisen varaa olisi muun muassa katujen ja teiden hoidossa, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksissa ja hammashoidossa. Nämä puutteet rekisteröi noin kolmannes vastaajista.

Tulosten mukaan terveyskeskukset ovat kosolti mainettaan parempia. Kolme neljästä sanoi olevansa tyytyväinen saamansa hoidon laatuun ja hyödyllisyyteen, henkilöstöön ja tiloihin. Tyytymättömyyttä herättivät eniten joskus pitkäksi venähtäneet jonotusajat ja hoitoaikojen niukkuus.

Erot suurten kaupunkien ja pienten maaseutukuntien välillä paljastuivat vanhuspalveluissa. Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku eivät palveluineen yltäneet kovin mairitteleviin arvioihin. Enemmistö kantaa ottaneista pitää niitä huonosti järjestettyinä ja riittämättöminä.

On ilmeistä, että laajaa tutkimusta ja sen tuloksia peilataan Suomessa hiljalleen kiihtyvään keskusteluun kuntien palvelurakenteiden uudistamisesta ja tulevaisuuden kuntakoosta. Kansalaiskeskustelu on enemmän kuin suotavaa, sillä viime kuukaudet tahtipuikkoa ovat heiluttaneet hallinnon uudistajat, johtavat virkamiehet ja poliitikot. Palveluiden sisältö ja saatavuus on jäänyt viime aikoina kovin vähälle huomiolle, käyttäjänäkökulma on jäänyt taka-alalle.

Kuntalaiselle, veronmaksajalle on paljon tärkeämpää se, että hän saa kulloinkin tarvitsemansa palvelun, kuin se, kuka sen on tuottanut tai miten sitä hallinnoidaan.

Peruspalveluista sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutus haukkaavat leijonan osan kuntien keräämistä verovaroista. Kun kansalaiset kokevat saavansa rahoilleen vastineen, he ovat tyytyväisiä veronmaksajia.

Kuntapalveluita on tutkittu jo vuodesta 1983 asti. Tämänhetkinen tilanne on kansalaisten näkökulmasta koko lailla kohdallaan. Ydin on edelleen jokseenkin tervettä, muutamia asioita korjaamalla epäkohdat poistuvat.

Näin ei kuitenkaan voi jatkua loputtomiin, sillä jo nyt on nähtävissä tulevat muutokset. Kansakunta ikääntyy, ja hoidon tarve kasvaa olennaisesti. Samalla maksajien eli työssäkäyvien osuus vähenee. Niinpä palvelutuotannon rakenteita on uudistettava muutosten mukana. Jo nyt monessa kunnassa on vaikeuksia täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon vakansseja. Yhdessä ikääntymisen kanssa kuntia uhkaa myös pula osaavista työntekijöistä.

Kuntaliiton teettämän tutkimuksen tuloksiin ei sovi tuudittautua. Jos mitään ei lähivuosina tehdä, kuntalaisten tyytyväisyys palvelutasoon ei ole tämänpäiväistä tasoa.