fbpx
Uutiset

Kuopion biotehdashanke torpattiin – KHO kumosi ympäristöluvan vesistöhaittojen vuoksi

Kallaveden ekologinen tila ja siihen kohdistuva lisäkuormitus estävät Finnpulpin jätti-investoinnin toteutumisen ainakin tälle alueelle.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta biotuotetehtaasta. Laitos ei saanut lainvoimaista ympäristölupaa vesistöriskien vuoksi. Kuva: Finnpulp Finnpulp
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta biotuotetehtaasta. Laitos ei saanut lainvoimaista ympäristölupaa vesistöriskien vuoksi. Kuva: Finnpulp Finnpulp

Kuopion ei rakenneta jättimäistä biotuotetehdasta ei ainakaan Finnpulp Oy:n suunnitelmien mukaisella tavalla tai suunniteltuun paikkaan.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Isä-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset. Ne koskivat laitoksen saamaa ympäristölupaa.

Lupa kumottiin vesistölle koituvien haittojen vuoksi.

Finnpulpin tehdas olisi tuottanut jopa 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa ja purkanut jätevetensä Kallaveden Kelloselälle. Tämä olisi KHO:n mukaan aiheuttanut merkittäviä vesistöriskejä.

– Kallaveden ekologinen tila on sellainen, että näin suuri ja pitkäaikainen lisäkuormitus voisi aiheuttaa merkittävää vesistön pilaantumista, oikeus totesi.

Oikeus vetosi vesipuitedirektiiviin

KHO vetosi päätöksessään muun muassa vesipuitedirektiiviin. Sen tulkintaan liittyvän ennakkopäätöksen mukaan lupaa ei saa myöntää sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaisi vesistön tilan heikkenemistä.

Oikeus katsoi, että tehdas olisi sijoittunut virkistysarvoltaan merkittävälle alueelle. Järvestä otetaan myös käyttövettä.

– Kokonaiskuormitus olisi ollut niin suuri, että vaarana olisi ollut ympäristönsuojelulaissa kielletty merkittävä vesistön pilaantuminen.

Finnpulp tiedottaa päätöksen vaikutuksista myöhemmin.

Voidakseen toteuttaa hankkeen, yhtiön on todennäköisesti vaihdettava tehtaan sijaintia tai jätevesien purkupaikkaa.

Toiseksi suurin julkisuudessa esitelty hanke

Kuopioon kaavailtu 1,4 miljardin euron hanke on julkisuuteen ilmoitetuista uusista kemiallisen metsäteollisuuden investointisuunnitelmista toiseksi suurin.

Metsä Group valmistelee vielä hieman Finnpulpin tehdasta suurempaa investointia Kemiin. Muut kolme ilmoitettua hanketta ovat melkein puolta pienempiä.

Menot