Uutiset

Kuormitus halutaan kuriin Vanajaveden reitillä

Hämeen ympäristökeskus on käynnistänyt kolmivuotisen Vanajaveden reitin kehittämishankkeen, joka tähtää ensisijaisesti valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen. Vesiensuojelun lisäksi mukana on muitakin painopistealueita, kuten vesistöjen moninaiskäytön kehittäminen.

Hankealue kattaa lähes koko Kanta-Hämeen sekä osia Pirkanmaasta ja Päijät-Hämeestä.

– Vanajaveden reitin yleistila on edelleen monin paikoin vain tyydyttävä tai välttävä. On selvää, ettei kolmivuotisessa hankkeessa voida päästä paljon alkua pidemmälle, mutta yhtä tärkeää on lisätä tietoisuutta vesistöjen tilasta ja parantamismahdollisuuksista, osastopäällikkö Harri Mäkelä sanoo.

Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän vähintään kaksi pysyvää työpaikkaa. Hankeaikana tarvitaan seitsemän ja puolen henkilön työpanos. Hankkeelle on haettu rahoitusta EU:n tavoite 2 -ohjelmasta. (HäSa)

Päivän lehti

21.1.2020