fbpx
Uutiset

Kyläkaavahanke paljasti monia epäkohtia

Pari vuotta jatkunut kyläkaavojen laatimiskierros Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa onnistui toiveiden mukaisesti, mutta paljasti monenmoisia ongelmia kylien kehittämisessä.

Hanketta Kehittämiskeskus oy Hämeen projektityönä vetänyt Arkkitehti Satu Huuhka kertoo, että sen aikana opittiin epävirallisen maankäytön suunnittelemista maaseudulla, millaisia toimintaympäristöjä kylät ovat ja millainen kaavoitus maaseudulle sopii vai sopiiko minkäänlainen. Maanomistajille kaavoittamattomuus on joustavinta.

Hanke paljasti myös tyypillisen ongelman. Kyläläiset oli unohdettu heitä itseään koskevan asian suunnitteluvaiheessa. Se aiheutti passiivisuutta.

– Kunnat olivat unohtaneet neuvotella kyläläisten kanssa etukäteen, vaikka suunnittelemassa oli paikallisia poliitikkoja. Poikkeus oli Hauhon vanha raitti, koska siellä oli aiempaa hankekokemusta. Tämän kokemuksen perusteella kannattaa vastedes ensi tutkia koko seutu ja sitten valita kyliä, joiden kanssa neuvotellaan, Satu Huuhka sanoo.

Hänen mukaansa nyt kylillä koettiin, ettei asiasta ollut kerrottu ajoissa. Kävi myös ilmi, että hankkeeseen valituista kylistä monissa oli jo valmiiksi joko asemakaavoja tai yleiskaavoja. Koska ne ovat laillisesti sitovia, epävirallisella kyläkaavalla ei ole mitään merkitystä, ellei kaavoja muuteta tai pureta.

– Nyt tuli kuitenkin tutkittua, mitä niissä kaavoissa on, miten ne ovat soveltuneet kyliin ja miten ajan tasalla olevia ne ovat.

Vanhat kaavat kelvottomia

Menneiden vuosikymmenten kaavoitusjälki ei ole hääviä. Maanomistuksia ei ole otettu huomioon kaavoja piirrettäessä, eivätkä ne siksi voi toteutua. Kaavatontti voi olla monen eri maanomistajan mailla ja siksi mahdoton ostaa. Myöskään kaavojen soveltuvuudesta maisemaan ei ole piitattu

Satu Huuhkan mukaan kunnat eivät ole aina lunastaneet kaavateitä itselleen, vaan ne ovat edelleen yksityisten mailla.

Kyläkaavahanke toi esiin myös ristiriidan kylien elävänä pitämisen ja maanomistajien tontinmyyntihalujen välillä.

– Maanomistajat ovat hyvin varovaisia tonttimaan myymisessä. Myydään vain tutuille, Satu Huuhka sanoo.

Kyläkaavahanke päättyi virallisesti perjantaina. Vastedes sen hyödyntäminen tai jatkaminen on kuntien tahdon varassa. Hämeenlinna on ollut asiassa aktiivisin, rahaa on saatu EU:lta.

Kaavoitushankkeen loppuyhteenveto pidettiin lauantaina Hämeenlinnassa. Paikalle tuli vain muutama kyläaktiivi. (HäSa)

Menot