Uutiset

Kylien kaavailu etenee, vaikka asukkaita ei nappaisi

Viime syksynä alkanut Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke on alkuinnostuksen jälkeen saanut melko vähän yhteydenottoja asukkailta.

Kyläkaava-arkkitehti Satu Huuhka toivoisi aktiivisuutta erityisesti maanomistajilta. Paikallisille ideoille nimittäin keksittäisiin käyttöä.

-Ehkä ihmiset eivät ole miettineet maankäytön suunnittelua. Maanomistajilla ei puolestaan ole välttämättä tarvetta myydä maataan asuintonteiksi, Huuhka arvelee.

Yleisestä tarmottomuudesta huolimatta pisimmälle hanke on edennyt Hauholla.

Syksyllä kesken jäänyt maastoinventointi saatiin Vanhalla raitilla nyt valmiiksi. Alueen kaikki rakennukset on ikuistettu valokuviin, ja perustiedot pieniä mökkejä myöten on kirjattu muistiin.

Kiinteistörajat kiinnostavat Hauholla

Hauholla hankkeen etenemisestä on kiittäminen myös maanomistajia, jotka muista kylistä poiketen saavat kyläkaava-arkkitehdiltä kehuja aktiivisuudestaan. Huuhkan keväiseen kyselyyn vastasivat lähes kaikki maanomistajat.

-Vastauksissa omistajia kiinnostivat eniten kiinteistörajojen ja kulkuoikeuksien selkiyttäminen. Jonkin verran mielenkiintoa olisi myös rakennusten laajentamiseen ja lisärakentamiseen.

Tällä hetkellä talon nurkka saattaa hyvinkin ulottua naapurin tontille, ja tonttien poikki risteilee pikkupolkuja, joiden käyttöoikeudet eivät ole kaikille selviä.

Syksyllä Hauholla on tarkoitus pitää yleisötilaisuus, jossa esitellään muun muassa rakennusinventoinnin ja asukaskyselyn tuloksia.

Työ jatkuu täydennysrakentamispaikkojen etsimisellä.

Kyläkaava-arkkitehti tekee luonnoksia

Pari vuotta kestävä kyläkaavoitushanke on kohta tiensä puolessa välissä. Vaikka kyläläisten kiinnostus on ollut usein laimeaa, ei Huuhka lannistu.

Jos asukkailta ei irtoa ehdotuksia, tekee kyläkaava-arkkitehti omia luonnoksia, jotka esitellään avoimissa tilaisuuksissa syksyllä.

-Esimerkiksi Rengossa olen tehnyt maisema-analyysin. Siinä olen selvittänyt vyöhykkeet, joille uudet rakennukset tulisi mielestäni sijoittaa.

Tuuloksessa arkkitehti on katsellut tonttipaikkoja jo tarkemmin.

Lopullinen valta on maanomistajilla

Huuhkalla on kehitteillä myös kokonaan uusia ideoita. Kyläkaava-arkkitehti on huomannut, että kaavoitusasiat ovat monille vieraita. Kaupungin virkamiesten kanssa ei ole totuttu asioimaan.

-Haluaisin tehdä maaseudulle muuttavan oppaan, jossa olisi tietoa esimerkiksi kunnan tarjoamista palveluista. Kaavoitusasiat selviäisivät oppaasta ennen kuin kauppoja tehdään.

Huuhka haluaa myös selvittää, miten palvelut jakautuvat kylissä. Keskeisin palvelu on Huuhkan mukaan koulu.

-Koulun säilymisestä huolehditaan. Kyliin halutaan rakentaa uusia taloja, jotta saadaan asukkaita ja kouluihin oppilaita.

Ongelmallista on se, että maanomistajat ja koulun säilymisestä huolehtivat eivät välttämättä ole yksi ja sama henkilö. Kyläkaavoitushanke on riippuvainen maanomistajista, ja siksi Huuhka odottelee näiden yhteydenottoja nytkin. (HäSa)