Uutiset

Kylpylän 1,3 miljoonan "lisäpotin" saaminen epätodennäköistä

Sopimuksessa kaupunki lupaa lainata summan

Hämeen TE-keskuksen Aulangon kylpylähankkeelle myöntämän kahden miljoonan tuen lisäksi myös tuen toinen osuus, 1,3 miljoonaa, on vaakalaudalla. Tällä hetkellä jatkotuen saamista ei ole täysin haudattu, mutta sen saaminen näyttää erittäin epätodennäköiseltä.

Kylpylää koskevassa sopimuksessa mainittiin, että ellei työministeriö osoita 1,3 miljoonan tukeen tarvittavaa määrärahaa, kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle summan korottomana pääomalainana.

Tämän sopimuksen hyväksyi myös kaupunginvaltuusto.

– Vaikka sopimuksessa näin mainittiin, koko sopimuksen pohja on muuttunut niin paljon, että täytyy osakkaiden kanssa katsoa tilanne uudelleen. Joka tapauksessa keskustelemme, mitä vaihtoehtoja on, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sanoo.

Sopimuksen tekovaiheessa 1,3 miljoonan ehtona piti olla ainoastaan, että hanke on aloitettu ajoissa ja että työministeriö myöntää rahan Hämeen TE-keskukselle.

– Mitään ei ole vielä menetetty, mutta TE-keskuksen on todella vaikeaa tehdä uutta päätöstä tässä tilanteessa. Se on realismia, Isosuo toteaa.

Ministeriön ratkaisua odotellaan

Hämeen TE-keskuksen johtajan Pekka Savolaisen mukaan kaupungin kanssa pidetyissä neuvotteluissa tuli esiin, että 1,3 miljoonan saamiseen liittyy suuria epävarmuuksia. Jatkotuen käsittely ei Savolaisen mukaan ole kuitenkaan ollut ajankohtaista, sillä ensin on ratkaistava kahden miljoonan tuen kohtalo.

TE-keskus myönsi alunperin Aulangon kiinteistöyhtiölle työllisyysperusteista investointiavustusta kaksi miljoonaa euroa. Hankkeeseen oli varauduttu myöntämään tänä vuonna vielä 1,3 miljoonaa euroa.

Summan jakaminen kahdelle päätösvuodelle ja kahteen osaan johtui TE-keskuksen myöntämisvaltuuksista.

Parhaillaan sekä TE-keskus että kaupunki odottavat, hakeeko ministeriö TE-keskuksen kahden miljoonan tukipäätöksen purkua oikeusteitse.

– Tämä 1,3 miljoonaa ei ole Hämeen TE-keskuksen käsissä, vaan ministeriön on se ensin meille ohjattava. Jos ministeriöltä ei tule rahaa, niin emme me voi tehdä siitä päätöstä, Savolainen sanoo.

– Jotta olisi mahdollista, että ministeriö rahan antaisi, ensimmäisen asian pitäisi ratketa myönteisesti.

Tällä hetkellä kylpylän kahden miljoonan tukien maksaminen on jäädytetty. Kaupunki vaati Hämeen TE-keskukselle jättämässään oikaisuvaatimuksessa maksatusten jatkamista.

Jos ministeriö ei hae Hämeen TE-keskuksen päätöksen purkua, maksatuksia voidaan Savolaisen mukaan jatkaa.

– Maksatusten keskeyttäminen oli ajateltu väliaikaiseksi ratkaisuksi, joka kestäisi niin kauan kunnes perusasia on selvitetty.