Uutiset

Kyöstilänharjun YVA-ohjelmasta yleisötilaisuus Turengissa

Kiviaineksen oton YVA eli ympäristövaikutusten arviointi -menettely etenee Vähikkälän Kyöstilänharjulla. Hämeen ely-keskus järjestää toukokuussa yleisötilaisuuden, jossa esitellään ottohankkeen eri vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia.

Niemisen sora oy haluaisi ottaa ja murskata kiviaineksia Kyöstilänharjulla, ja siksi se on hakenut kunnan ympäristölautakunnalta sekä otto- että murskauslupaa. Lupaprosessi keskeytyi viime vuoden lopulla, kun Hämeen ely-keskus päätti ottaa hankkeen YVA-menettelyyn. Aloitteen harkinnanvaraisesta YVA:sta oli tehnyt yksityishenkilö.


Uutta sorakuoppaa vastustettu kiivaasti

Sitä ennen kunta sai noin 40 muistutusta sorayrityksen hankkeesta. Uuden sorakuopan vastustus on Vähikkälässä ollut muutenkin hyvin aktiivista. Kunnan järjestämässä tiedotustilaisuudessa lokakuussa oli runsaasti hankkeeseen kriittisesti suhtautuvaa väkeä.

Niemisen sora on hakenut lupaa 1,7 miljoonan kuution ottoon 11 hehtaarin alueelta. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan ottoa 25 hehtaarin alueelta. Kummassakin tapauksessa on mahdollista käyttää joko polttomoottori- tai sähkökäyttöistä murskaamoa.

Lisäksi tarkastelussa on sekin vaihtoehto, ettei hanketta toteutettaisi lainkaan. (HäSa)