Uutiset

Kysely: Maakuntavaalien äänestysprosentti voi jäädä alle 50:n – perussuomalaisten kannattajissa eniten nukkuvia

Kaksi kolmesta suomalaisesta aikoo äänestää varmasti tai melko varmasti tulevissa maakuntavaaleissa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tuore kysely. Jos lukemaan lisätään “luultavasti” äänestävät, äänestävien osuus nousee lähes 80 prosenttiin.

Kaikista äänestysikäisistä 43 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä varmasti maakuntavaaleissa. Aiemman, vuoden 2017 kuntavaaleja koskeneen kyselytutkimuksen perusteella KAKS arvioi tulosten viittaavan siihen, että maakuntavaalien äänestysprosentti voi lopulta jäädä alle 50:n.

Äänestämättä ilmoitti jättävänsä varmasti tai melko varmasti joka kymmenes kyselyyn vastannut.

Keskustalaiset aktiivisimpia

Suurinta maakuntavaalien äänestysaktiivisuus on kyselyn perusteella keskustan (86 %), kokoomuksen (80 %) ja vihreiden (80 %) äänestäjäkunnassa. SDP:n kannattajien lukema on 75 % ja vasemmistoliiton kannattajien 69 %.

Alhaisinta äänestysinto on perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Heistä maakuntavaaleissa ilmoitti äänestävänsä vain hieman yli joka toinen (54 %).

Epävarmimpia äänestämisestään ovat nuoret, opiskelijat, työntekijät, työttömät ja vähän koulutetut. Varmimmin vaaliuurnilla käyvät ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät sekä korkeasti koulutetut.

Alle 30-vuotiaista vain joka neljäs (26 %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti. Yli 50-vuotiaissa osuus on kaksinkertainen.

Vajaa kolmannes vastanneista katsoo, että puolue on äänestyspäätöksessä paljon tai jonkin verran tärkeämpi kuin ehdokas. Kolmasosa arvioi, että puolue ja ehdokas ovat yhtä tärkeitä. Joka neljäs painottaa ehdokasta.

KAKS:n tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 004.