fbpx
Uutiset Hämeenlinna

Kysely: Suomi on jakaantunut kahtia - Puolet kokee terveytensä hyväksi, heikoimmin voivat 50-59-vuotiaat

Tutkimuksessa selvisi, että mitä paremmaksi henkilö terveytensä kokee, sitä useammin hän panostaa terveellisen elämäntapaan ja pyrkii ennaltaehkäisemään sairauksia.
Tutkimuksen mukaan hyväksi terveytensä kokevat useimmin ne, joilla menee muutenkin hyvin elämässä. He panostavat terveellisen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Toisessa ääripäässä osa 50-59-vuotiaista tuntee terveytensä jopa vanhempia ikäkuokkia heikommaksi. Kuva: Pekka Rautiainen
Tutkimuksen mukaan hyväksi terveytensä kokevat useimmin ne, joilla menee muutenkin hyvin elämässä. He panostavat terveellisen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Toisessa ääripäässä osa 50-59-vuotiaista tuntee terveytensä jopa vanhempia ikäkuokkia heikommaksi. Kuva: Pekka Rautiainen

Suomalaiset ovat jakaantuneet kahtia siinä, millaiseksi oma terveys koetaan.

Vakuutusyhtiö Ifin teettämän kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaisista kokee oman terveytensä hyväksi. He ovat samoja suomalaisia, jotka ovat muutenkin hyvässä asemassa esimerkiksi koulutuksen ja tulojen suhteen.

Huonoksi terveytensä tuntee puolestaan joka seitsemäs suomalainen.

 

Tutkimuksen mukaan hyväksi terveytensä kokevat useimmin ne, joilla menee muutenkin hyvin. Heillä on hyvä asema työelämässä, työterveyspalvelut tai terveysvakuutus käytössään ja he panostavat terveellisen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Työterveyspalvelut, terveysvakuutus tai molemmat on noin joka toisella tutkimukseen vastanneella.

Heikoimmaksi terveytensä tuntevat 50–59-vuotiaat. Heidän joukossaan terveytensä heikoksi tuntevia on jopa enemmän kuin vanhemmissa ikäpolvissa.

– Tutkimuksessa piirtyy esiin kuva kahtiajakautuneesta kansasta. Suomalaiset ovat jakautuneet terveempiin ja hyvinvoiviin sekä sairaampiin ja huonommin voiviin, sanoo Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo.

 

50–59-vuotiaiden ikäluokka kaipaa Pajamon mukaan erityishuomiota

– Heistä joka viides (19%) arvioi terveytensä huonoksi. Tutkimuksemme mukaan vanhemmatkin ikäpolvet voivat tätä ikäluokkaa paremmin, Pajamo sanoo.

Pajamon mukaan tämä on huolestuttava tulos.

– Tässä joukossa on ihmisiä, jotka ovat tipahtamassa työelämästä pois tai joille niin on jo käynyt.

 

Tutkimuksessa selvisi myös, että mitä paremmaksi henkilö terveytensä kokee, sitä useammin hän panostaa terveellisen elämäntapaan ja pyrkii ennaltaehkäisemään sairauksia.

Tutkimuksen mukaan naiset satsaavat miehiä enemmän terveelliseen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Suomalaiset käyttävät lääkäri- tai terveydenhoitopalveluja tyypillisesti yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Vain noin joka seitsemäs vastaaja ei ollut käyttänyt näitä palveluja viimeisen vuoden aikana. HäSa

 

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin tilauksesta YouGov Finland.
Tutkimuksessa haastateltiin tuhat aikuisikäistä suomalaista sähköisenä kyselynä lokakuussa 2019.

Menot