fbpx
Uutiset

Kyselyn tulos: Nettikiusaaminen luultua harvinaisempaa – vihreät kokevat tulleensa muita useammin kiusatuksi

Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen ovat sidoksissa toisiinsa. Ne, jotka kokevat tulleensa kiusatuksi, kertoivat myös kiusanneensa itse muita. Kiusaaminen on yleistä perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajajoukoissa.
Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kiusaamista yleisenä. Eniten kiusataan kouluissa ja oppilaitoksissa.

Suomalaisten kokemukset ja mielikuvat kiusaamisen yleisyydestä ovat ristiriidassa keskenään, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset kokevat, että kouluissa, työpaikoilla ja netissä kiusaaminen on erittäin yleistä tai yleistä. Sen sijaan kiusatuksi tulemisen kokemukset ovat harvinaisempia.

Kiusaamisesta kysyttiin yli tuhannelta täysi-ikäiseltä suomalaiselta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamiehen Antti Mykkäsen mukaan mielikuvien ja todellisten kokemusten välinen ero tulee esille erityisesti nettikiusaamisessa.

– Noin 83 prosenttia suomalaisista kokee, että netissä tapahtuu paljon kiusaamista. Kuitenkin vain joka kymmenes suomalaista kertoo tulleensa kiusatuksi netissä. Mielikuvat nettikiusaamisesta ovat siis paljon korkeampia, kuin mitkä ovat todelliset kokemukset, Mykkänen sanoo.

Mykkänen arvioi, että ero johtuu siitä, että nettikiusaamisesta puhutaan mediassa paljon.

– Kysymys kuuluu, onko medialla tässä roolia, kun todetun kiusaamisen ja mielikuvien välillä on näin iso ero? Kun nettikiusaamisesta puhutaan paljon, se ylläpitää mielikuvaa siitä, että netissä kiusataan paljon, vaikka välttämättä omia kokemuksia ei ole, Mykkänen pohtii.

Nettikiusaaminen oli yleisintä nuorten 18–30-vuotiaiden suomalaisten joukossa. Myös työttömät olivat kohdanneet nettikiusaamista muita enemmän.

 

Joka toisella kokemuksia koulukiusaamisesta

Hieman yli puolet suomalaisista kertoo kokeneensa kiusaamista jossain vaiheessa elämäänsä. Yli neljännes suomalaisista kertoo tulleensa kiusatuksi useammassa paikassa kuten koulussa ja työpaikoilla.

Eniten suomalaiset kokevat kuitenkin kiusaamista kouluissa tai oppilaitoksissa.

– Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen ovat yhteydessä toisiinsa. Valtaosa muita ihmisiä kiusanneista ihmisistä kokee tulleensa myös itse kiusatuksi, Mykkänen sanoo.

Reilu neljännes suomalaisista tunnustaa itse kiusanneensa joskus jotakuta koulussa, työpaikalla tai netissä. Enemmistö arvioi, ettei ole koskaan kiusannut ketään.

 

Perussuomalaiset ja punavihreät kiusaavat ja kokevat kiusaamista

Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemästä kyselystä käy ilmi myös se, että perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat ovat kiusanneet muita keskimääräistä yleisemmin.

Samalla myös näiden puolueiden kannattajat kertovat tulleensa kiusatuksi muita useammin.

Vihreiden kannattajista lähes 80 prosenttia kertoo kokeneensa kiusaamista jossain vaiheessa elämäänsä.

Vasemmistoliiton kannattajista 70 prosenttia ja perussuomalaisista 61 prosenttia kertoi tulleensa kiusatuksi.

Vähiten kyselyn mukaan toisia ihmisiä ovat kiusanneet keskustan kannattajat. Sen sijaan lähes puolet keskustan kannattajista kertoi kokeneensa kiusaamista.

 

Menot