Uutiset

Laajentunut EU -mahti vai mahdottomuus

Euroopan unioni laajeni tänä keväänä kymmenellä uudella jäsenmaalla maailman suurimmaksi alueeksi väestöllisesti sekä taloudellisesti.
>
>Unionin vaikutuspiiri kasvaa uusiin rajanaapureihin ja sen merkitys ja vastuu kehitysyhteistyössä ja YK:ssa lisääntyy samalla kun EU itse pohtii perustuslaillista sopimusta ja oman päätöksentekonsa tehostamista.
>
>Eurooppalaisen yhdentymisen perusidea on rauhan ja turvallisuuden takaaminen demokratian, ihmisoikeuksien ja sosiaalisesti sekä ympäristöllisesti kestävän taloudellisen kasvun avulla. Koko eurooppalaisen alueen vakaus ja turvallisuus on mahdollisia vain, jos kaikki sen alueen valtiot ovat mukana yhteisessä hankkeessa.
>
>Eurooppa ei kestäisi keskellään menevää taloudellisen eriarvoisuuden ja poliittisten kulttuurien juopaa nykyisessä globalisaatiossa. Siksi tämä ja jatkossa odotettavissa olevat laajenemiset ovat keskeinen osa yhteistä eurooppalaista rauhan ja turvallisuuden prosessia.
>
>Yhteisen turvallisuuspolitiikan luomisessa ovat seuraavat haasteet:
>
>Miten koko EU pääse yhteisymmärrykseen konfliktien ennaltaehkäisyyn ja siviilikriisinhallintaan perustuvasta turvallisuuspolitiikasta ja kuinka se kykenee luomaan yhtenäisen vastapainon Yhdysvalloille maailman turvallisuuspolitiikassa ja Natossa.
>
>Uudet jäsenmaat tuovat taloudellista kasvua.
>
>Laajeneminen tuo alkuvaiheessa unioniin lisää sisäistä taloudellista kilpailua myös palkka- ja veropolitiikassa sekä siirtää tukien painopistettä uusiin jäsenmaihin elintason yhdentämiseksi koko EU:n alueella. Tämä tuo mukanaan haasteita entisille jäsenmaille kuten meille.
>
>Tässä vaiheessa hyvinvointialepolitiikka tai vihamielinen suhtautuminen uusien jäsenmaiden työntekijöihin ja kilpailuun olisivat paha eurooppalaista kasvua tuhoava virhe.
>
>Uusien jäsenmaiden taloudellinen toimeliaisuus nostaa sekä heidän että koko EU:n taloudellista kasvua ja innovaatiopohjaa
>
>Alkupaineiden jälkeen on odotettavissa hinta-, vero- ja palkkakilpailun tasaantuminen elintason noustessa. Hyvinvointivaltio ja korkea koulutustaso ovat yhteistä eurooppalaista arvopääomaa, joka ohjaa niin kansalaisten, puolueiden kuin ammattiyhdistysliikkeen tavoitteita kansalaisten hyvinvoinnin kasvattamiseksi.
>
>Tulevan vuosikymmenen suurin yhteinen sisäinen haaste on se miten luodaan yhteinen eurooppalainen hyvinvointipolitiikka ja -valtio, joka perustuu korkeaan palvelujen yleiseen saatavuuteen, yhteiseen riskinjakoon sekä taloudellisten erojen kohtuulliseen tasoittamiseen eri ihmisryhmien ja ikäryhmien välillä. EU on kesytettävä hyvinvoinnin rakentajaksi.
>
>Sosiaali-, terveys-, eläke-, palvelu- ja koulutusjärjestelmämme ja tasomme ovat hyvin erilaisia eri maissa. Kansallinen etumme on pitäytyä oikeudessa omiin päätöksiin ja omien korkeatasoisten järjestelmiemme säilyttämiseen. Se koskee myös näiden palvelujen kilpailuttamista.
>
>Pidemmällä aikavälillä vapaan ihmisten ja talouden liikkuvuuden Euroopassa tarvitsemme myös yhteisen hyvinvointipolitiikan, joka takaa samat oikeudet eri puolilla unionia ja pitää huolen ihmisten ja yritysten tasapuolisesta kohtelusta ja epäreilun kilpailun estämisestä. Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia.
>
>Hyvinvointivaltio, yhteinen riskinjako ja universalismi -kaikille kansalaisille taattavat palvelut ja etuudet- sekä oikeusvaltioperiaate ovat yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä. Nämä arvot sitovat meitä erilaisuudessamme yhteen etelässä ja pohjoisessa sekä idässä ja lännessä.
>
>Euroopan yhteenliittymisen ensimmäinen tavoite oli rauhan ja vakauden luominen. Sitä seurasi eurooppalaisen elintason ja talouden kasvattamisen kausi. Tuleva EU:n olemassaolon tarkoitus, suuri tehtävä, on globaalin inhimillisen markkinatalouden ja tulevaisuuden rakentaminen.
>
>EU:n tehtävänä on toimia johtavana poliittisena toimijana sitovan lapsi- ja pakkotyövoiman käyttökiellon aikaansaamiseksi ja ympäristösopimusten toimeenpanon tehostajana.
>
>Maailma tarvitsee pelisäännöt, jotka suojaavat heikompaa, ympäristöä ja elämää ja jotka kykenevät ratkomaan konflikteja sekä terrorismin kaltaisia ongelmia laillisuusperiaatteen pohjalta ilman turhaa väkivaltaa. Se on välttämätöntä elämän säilymiseksi, oikein periaatteena ja välttämätöntä meitä eurooppalaisia ja suomalaisia jäytävän epäreilun talouskilpailun karsimiseksi.
>
>Laajentunut Euroopan Unioni on kooltaan ja taloudeltaan riittävän suuri vaikuttaakseen rakentavasti maailmanpolitiikan rakenteisiin; YK:n, Maailmankauppajärjestön WTO:N ja kansainvälisten rahoitusrakenteiden uudistamiseen. Itse uskon että EU:ssa on toivo paremmasta tulevaisuudesta jos sen kansalaiset näin haluavat.

Sirpa Pietikäinen
>

Päivän lehti

28.9.2020

Fingerpori

comic