Uutiset

Laajimmat metsätuhot Lopella

Tapaninpäivän myrsky aiheutti eriasteisista metsätuhoja Kanta-Hämeessä. Puita kaatui Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen alueella useampia kymmeniä tuhansia kuutioita. Laajinta metsätuhot olivat Lopella.

Yksittäisiä puita ja puuryhmiä kaatui koko metsänhoitoyhdistyksen alueella. Myrskyn kaatamat puut katkoivat myös teitä ja aiheuttivat sähkökatkoksia monin paikoin.

Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen alueella kaatuneiden puiden määrä nousee useisiin satoihin tuhansiin kuutioihin.

-Laajemmista metsätuhoista kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian omaan vakuutusyhtiöön, jos metsävakuutus on olemassa, ja puunkorjuun käynnistäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan. Myös tiellä liikkujien kannattaa olla valppaana, sillä toisiin puihin nojaavia puita saattaa edelleen kaatua myös maanteille, neuvoo metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Eija Vallius.

Vaara vaanii metsässä

Myrskyn kaatamiin puihin liittyy monenlaisia vaaroja. Sähkölinjojen päälle kaatuneet puut ovat saattaneet irrottaa johdot ja niissä saattaa olla vielä virta päällä. Johtoja voi olla maassa tai muutaman metrin korkeudella. Johtoihin ei saa koskea ja tulee kiertää riittävän kaukaa. Aina kannattaa olettaa, että johdoissa on virta päällä. Vaikka johdoissa ei olisi virtaakaan, ei puita saa omin neuvoin lähteä korjaamaan johtojen päältä.

Kaatuneiden puiden korjaaminen kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi eikä heitäkään saa laskea yksin tuhopuiden korjuuseen. Puissa on jännitteitä, jotka lauetessaan saattavat aiheuttaa pahoja tapaturmia. Moni on kuollut tai loukkaantunut katkaistessaan juurineen kaatuneen puun kun juuripaakku on kaatunut hakkaajan päälle. Osittain kaatuneet toisiaan vasten nojaavat puut saattavat kaatua metsässä liikkuvan tai työskentelevän päälle.

Paras ohje on kiertää myrskytuhoalueet riittävän kaukaa ja jättää puiden korjaaminen ammattilaisten tehtäväksi.

Vaikutus näkyy puumarkkinoilla

Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamisen osalta ei edellytetä metsälain 14 pykälän mukaisen poikkeusluvan hakemista, vaan hakkuut voidaan aloittaa heti metsänkäyttöilmoituksen jättämisen jälkeen. Menettely on voimassa helmikuun loppuun saakka ja se koskee metsäkeskus Häme-Uusimaan koko toimialuetta.

Eija Valliuksen mukaan tuhot heijastunevat myös puumarkkinoihin.

-Metsätuhot ovat sen verran laajat, että ne todennäköisesti sekoittavat myös puumarkkinoita. Norjassa ja Ruotsissa sattuneet tuhojen odotetaan vaikuttavan muun muassa sahapuumarkkinoihin ja hintoihin. (HäSa)