fbpx
Uutiset

Lääkäriajan nopea saatavuus tärkein syy vaihdolle – yksityiset tuottajat yllättyneitä, kuinka monisairaita asiakkaat ovat

Kokeilutulokset vahvistavat sitä, että yksityisten palveluntuottajien on tarjottava sellaista palvelua, joka edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi palvelusetelikokeilun välituloksista perjantaina. Hänen mukaansa valinnanvapauden käytännöissä riittää vielä opittavaa.

Lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti ovat tärkeimmät syyt terveyspalveluiden tuottajan vaihdolle.

Hoidon hyvä laatu on vasta kolmanneksi tärkein kriteeri terveyspalveluiden tuottajan valinnassa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyvää palvelusetelimallia on testattu eri puolella Suomea keväästä 2017 lähtien. Kokeilun kolmannen väliraportin tuloksista kerrottiin perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön infossa.

– Meillä on nyt jonkinasteinen käsitys siitä, millaiseksi ihmisten käyttäytyminen muodostuu, kun heille avautuu mahdollisuus tehdä valintoja peruspalveluiden äärellä, perhe- ja peruspalveluministerin Annikka Saarikko (kesk.) totesi.

Vaihtajien määrä on jäänyt pieneksi

Palvelusetelikokeilualueilla asuu yhteensä reilut puolimiljoonaa suomalaista. Heistä peruspalveluiden tuottajaa on vaihtanut 31 000 asukasta. Tämä on 5,8 prosenttia alueen asukasmäärästä.

Kokeilun alkamisen jälkeen vaihtajien määrä on tasaantunut myös niillä alueilla, joissa yksityisiä terveyspalveluita olisi hyvinkin saatavilla.

– Palveluntuottajaa vaihtaneista on suurin osa työssäkäyviä naisia tai yrittäjiä. Puolet vaihtajista on aiemmin käyttänyt julkisen terveydenhuollon palveluita ja reilu neljännes työterveyden palveluita, hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Erikoissairaanhoidon puolelle ei tullut läheteruuhkaa

Palvelusetelikokeilun pelättiin lisäävän sitä, että yksityiset lääkäriasemat lähettävät kovinkin herkästi asiakkaitaan erikoissairaanhoidon puolelle. Nyt saatujen kokemusten perusteella näin ei ole kuitenkaan käynyt.

– Tästä ei ole ollut viitteitä, vaan itse asiassa julkisilta terveysasemilta on kirjoitettu enemmän lähetteitä erikoissairaanhoidon puolelle, mutta erot lähetteiden määrässä julkisen ja yksityisen välillä ovat pienet, Lehtimäki sanoo.

Palveluntuottajaa vaihtaneiden asiakkaiden lääkärikäynnitkään eivät ole lisääntyneet holtittomasti.

Alueilta tulleiden kokemusten mukaan alkuun lääkärikäyntejä voi olla useampi, mutta kun potilaan terveysongelmat on saatu hallintaan, käyntien määräkin vähenee.

– Kokeilusta on opittu se, että aluksi palveluita käytetään enemmän, mutta sen jälkeen tilanne tasaantuu. Minä en näe sellaista Suomea, jossa lääkärissä käydään pelkästä lääkärillä käymisen ilosta, ministeri Saarikko sanoo.

Asiakkaiden monet ongelmat yllätys

Terveyspalveluita tuottavat yritykset ovat STM:n ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan olleet yllättyneitä siitä, miten moniongelmaisia jotkut asiakkaat ovat.

Varhilan mukaan tämä korostaa sitä, että palveluntuottajien on pystyttävä edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia laajasti. Hoitoketjuissa on huomioitava niin sosiaalityön kuin kuntoutuksen tarpeet.

– Monelle palveluntuottajalle on tullut yllätyksenä se, miten monisairaita ja moniongelmaisia asiakkaat ovat. Palveluntuottajille tässä on selkeä oppimisen paikka. Pitää pystyä kokonaisvaltaiseen terveyden edistämiseen eikä vain suorittamiseen, Varhila sanoo.

Menot