Uutiset

Lääninhallituksille palvelutavoitteet - kanteluille ja luville käsittelyajat

Lääninhallitukset ja ministeriöt ovat vuosittaisissa tulossopimuksissaan sopineet keskeisistä toiminnan painopisteistä ja mm. kanteluiden ja lupien käsittelyajoista.

Sivistystoimen kanteluissa tavoitteeksi on asetettu, että 70 prosentissa kanteluista käsittelyaika olisi korkeintaan 9 kuukautta. Viime vuonna Etelä-Suomen lääninhallituksessa 74 prosentissa tapauksia käsittelyaika oli alle 9 kuukautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut tulisi ratkaista pääsääntöisesti 6-11 kuukaudessa. Nykyisin keskimääräinen käsittelyaika Etelä-Suomen lääninhallituksessa on 6-8 kuukautta.

Kunnalliskanteluista 70 prosenttia tulisi käsitellä keskimäärin 9 kuukaudessa. Viime vuonna Etelä-Suomen läänissä 29 prosenttia kunnalliskanteluista käsiteltiin alle 9 kuukaudessa.

Tilanne on kuitenkin nyt parempi, sillä viime vuonna käsiteltiin yhteensä 38 kauimmin vireillä ollutta kanteluasiaa. (HäSa)

Päivän lehti

17.1.2020