Uutiset

Lääninhallitus: Liikuntapaikkarakentamisen määrärahoja lisättävä

Etelä-Suomen läänin liikuntaneuvosto on lähettänyt opetusministeriölle esityksen liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen osoitetun määrärahan korottamiseksi. Korotuksen tulisi olla 2-3 milj. euroa vuodessa seuraavan neljän vuoden aikana.

Liikuntaneuvoston mukaan lisämääräraha saadaan veikkausvoittovarojen vuotuisesta kasvusta sekä siitä, että kirjastojen valtionosuudet siirretään maksettavaksi valtion talousarviosta.

Läänin liikuntaneuvosto korostaa, että liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen osoitettu määräraha ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosina. Tänä vuonna määräraha on 14,8 milj. euroa eli likimain sama kuin viisi vuotta sitten.

Tänä vuonna Etelä-Suomen läänin alueelle myönnetyillä liikuntapaikka-avustuksilla katetaan ainoastaan 11,5 prosenttia hankkeiden rakentamiskustannuksista. Lisäksi useita hyvin perusteltuja hankkeita jää kokonaan ilman avustusta.

Pelkästään Etelä-Suomen läänissä tänä vuonna avustetuille hankkeille tarvittaisiin 4,2 milj. euron lisämääräraha, jotta myönnetyt avustukset olisivat valtion liikuntaneuvoston suositusten mukaisia. (HäSa)

Mainos