Uutiset

Lääniuudistus hyvä esimerkki hallinnon uudistamiselle

Eero Lapinleimu kirjoitti 17.10.2005 Hämeen Sanomien Vierailija-palstalla muun muassa läänien lakkauttamisesta.

Olen samaa mieltä Lapinleimun kanssa siitä, että hallinnon rakenteet kaipaavat uudistamista niin valtion kuin kuntienkin puolella. Kunnilla on vahva itsehallinto. Kuntarakenteen muutos on tapahtunut hyvin hitaasti. Nyt tarpeellisia muutoksia pyritään vauhdittamaan meneillään olevalla kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeella yhteistyössä kuntien ja valtion kesken.

Samassa yhteydessä keskustellaan siitä, onko syytä muuttaa valtion ja kuntien välistä vastuu- ja tehtäväjakoa. Esillä on ollut muun muassa pelastustoimen mahdollinen valtiollistaminen.

Se, miten valtio organisoi oman hallintonsa ja toimintansa on myös yhteinen asia, koska on kyse verovarojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä ja toiminnan järkevästä organisoinnista.

Meneillään on muun muassa tuottavuushanke, jolla valtion virkamiesten määrää vähennetään ja toimintoja rationalisoidaan. Hanke koskee luonnollisesti myös lääninhallituksia. Läänien toimintaa rationalisoi vahvasti myös palvelukeskushanke, jossa sisäasiainhallinnon alalla keskitetään ja rationalisoidaan eräitä toimintoja.

Lääniuudistus vuonna 1997 on mielestäni ollut hyvä esimerkki hallinnon uudistamiselle. Läänien määrä ja samalla hallinto puolitettiin, tehtäväjakoa kuntien ja valtion kesken uudistettiin ja palvelut turvattiin.

Eero Lapinleimu pohtii, jäikö uudistus kesken ja ehdottaa lääninhallituksia lakkautettavaksi. Hän ei kuitenkaan ehdota, miten seitsemän ministeriön alueellinen toiminta organisoitaisiin ja tehtävät hoidettaisiin lakkauttamisen jälkeen.

Valtion tulisi edelleen myöntää taksiluvat, huolehtia yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja myöntää toiminnalle luvat, huolehtia varautumisesta ja alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisestä ja niin edelleen.

Lääninhallituksilla on lakeihin perustuvia valtion vastuulla olevia tehtäviä paljon eivätkä tehtävät ole vähenemässä, päinvastoin.

Oma kantani on se, että lääninhallitukset sopivat erinomaisella tavalla huolehtimaan valtion aluehallinnosta ja että entistä suurempi osa valtion alueellisesta toiminnasta kannattaa siirtää lääninhallituksen tehtäväksi. Sisäasiainhallinnon suunnitelmissa lääninhallituksia vahvistetaan tulevaisuudessa.

Anneli Taina

Etelä-Suomen läänin maaherra