Uutiset

Lähetteet ja hoidon porrastus moniammatilliseen hanskaan

Aika paljon odotuksia on ladattu sairaanhoitopiiriin perustettavaan moniammatilliseen perusterveydenhuollon yksikköön.

Sen pitäisi aloittaa toimintansa jo tämän vuoden joulukuussa.

Yksikön tehtäviin kuuluu terveyden edistäminen, erikoisalojen ohjeiden koordinointi sekä lähetteiden ja hoidon porrastuksen koordinointi. Sille kuuluu myös paikallistason koulutus.

Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö kuuluu osana maakunnalliseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan.

– Suunnitelmaa päivitetään aina vaalikausittain. Tosin nyt päivitystarve tulee varsin nopeasti, kun saadaan tietää, millaisia ratkaisuja terveydenhuollon järjestämisestä tehdään valtakunnan tasolla, tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari kertoo.

Järjestämissuunnitelman laadinta on ollut hankalaa, koska isot ratkaisut ovat yhä tekemättä.

Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö saa voimakasta kannatusta mm. Hattulan perusturvalautakunnalta, joka on antanut järjestämissuunnitelmasta lausuntonsa.

Tosin toivomuksena on, että sen ohjausryhmään otettaisiin mukaan myös sosiaalitoimen edustajia.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi järjestämissuunnitelman eilisessä kokouksessaan. Myös muiden maakunnan kuntien tulee hyväksyä se ennen kuin se tulee voimaan.

Ilveskodille käyttäjiä

Hämeenlinnan puumerkki suunnitelmaan on toive, että myös muut sairaanhoitopiirin kunnat ryhtyisivät käyttämään Ilveskodin kuntoutuspalveluita.

– Siellä on kuntoutuksen huippuosaamista, jota kannattaa hyödyntää, Nurmikari muistuttaa.

Hämeenlinnan kaupunki ei yksin tarvitse Ilveskodin koko kapasiteettia, kun sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutustarve vähenee.

Suunnitelman yksi tavoite on luoda terveyden edistämiseen yhteiset indikaattorit. Näiden mittareiden kautta terveydenhuollon toimijat pystyvät vertaamaan tuotettujen palveluiden laatua. (HäSa)