Uutiset

Laki vaatii huolehtimaan työttömien terveydestä

Kunnat ovat toukokuusta lähtien olleet velvollisia järjestämään terveystarkastuksia työttömille.

Hämeenlinnaa voidaan kuitenkin pitää edelläkävijänä. Täällä tarkastuksia alettiin järjestää jo syksyllä 2009.

Vs. ylilääkäri Merja Toivonen kertoo, että tarkastukset aloitettiin projektina. Nyt toiminta on sisällytetty budjettiin.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi te-toimiston kanssa. Terveydenhoitaja lähettää kutsun tarkastukseen niille, jotka ovat antaneet luvan tietojensa luovuttamiseen.

-Kaikki pitkäaikaistyöttömät kutsutaan kerran ja toisenkin tarkastukseen. Osa tulee ja osa jättää tulematta, Toivonen sanoo.

Tulokset esimerkiksi verenpaineesta otetaan ylös ja seurantaan.


Työttömiltä myönteistä palautetta

Hämeenlinnan työsilta ry Hätyssä ollaan tyytyväisiä terveystarkastuksiin.

Työttömien yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Lindholm kertoo, että asiakkailta on tullut vain myönteistä palautetta terveystarkastuksista.

Lindholmin mukaan asiakkaat ovat kehuneet terveydenhoitajaa helposti lähestyttäväksi. Käynneillä on voinut puhua muistakin kuin suoranaisesti terveysasioista, aina yksinäisyydestä lastenkasvatukseen.

Nuorilta työttömiltä Lindholm toivoisi silti enemmän aktiivisuutta.

-Nuoret työttömät eivät oikein käytä terveyspalveluja. Eivätkä sen puoleen paljon muitakaan palveluja. En oikein tiedä, missä nämä henkilöt edes ovat.


Vuosia ilman terveystarkastusta

Lindholm ja Toivonen pitävät työttömien terveystarkastuksia ja -neuvontaa ehdottoman tärkeinä.

Töissä saatetaan vaatia lääkärintodistus sairauslomalta, mutta työttömänä lääkäriin ei välttämättä tule mentyä.

Lindholmilla on ollut pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita, jotka eivät ole käyneet lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla yli kymmeneen vuoteen.

-Tarkastuksissa on löytynyt esimerkiksi kohonnutta verenpainetta ja heikentynyttä näköä. Myös muutamia syöpätapauksia on ollut. Ja ylipainoa, Lindholm listaa.

Terveydenhoitaja ohjaa henkilön tarvittavaan jatkohoitoon.


Pelkkä kutsuminen riittää harvoin

Uuden lain ansiosta kunnissa joudutaan miettimään, miten tarkastukset ja neuvonta järjestetään.

Vs. ylilääkäri Toivosen mielestä Hämeenlinnan malli on toiminut hyvin. Saapuminen tarkastukseen jää vapaaehtoiseksi, eikä ketään patisteta tulemaan.

Lindholm ei usko, että pelkkä kutsun lähettäminen rohkaisee kaikkia menemään tarkastukseen. Tarvitaan tuttu henkilö, joka kertoo mahdollisuudesta terveystarkastukseen.

-Keskustelemme asiakkaiden kanssa terveystarkastuksista ja voimme täyttää esitietokaavakkeen yhdessä. Moni ei ole välttämättä edes kuullut ilmaisista tarkastuksista, Lindholm kertoo.

Lindholm arvelee, että Hämeenlinna on kärkipäässä terveyspalvelujen järjestämisessä työttömille.

Toukokuussa voimaan tullut laki on Lindholmin mielestä tarpeen. Silti hän tietää kuntia, joissa ei varmasti pitkään aikaan onnistuta järjestämään lain vaatimia terveyspalveluja. (HäSa)