Uutiset

Lakko heikentää aina kilpailukykyä

Euroopanlaajuinen lakko on mahdollinen. Kansallinen tai paikkakuntakohtainen lakko heikentää aina kilpailukykyä. Ihmisen perusominaisuutena oleva ostovoimansa lisäämishalu ja erimielisyys oikeudenmukaisuuskysymyksissä ajaa mielipide-eroihin, jotka voimantunnossa halutaan vaikuttavan kouriintuntuvasti; syntyy lakko.

Laillinen lakko on vahvin rauhanaikainen uhkaus ja osoitus eriävästä mielipiteestä.

Lakko vahingoittaa yhteiskuntaa ja hankaloittaa muiden ryhmien työtä ja elämää. Mielipiteenvapaus on valitun yhteiskuntajärjestyksemme peruspilari. Lakossa halutaan tasapainoittaa edunsaamismenettelyllä ja joukkovoiman teholla tulontasausta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Lakko on kansainvälistyvässä kaupassa kansallisena toimenpiteenä kohtalokas operaatio molemmille osapuolille.

Kansainvälinen lakko on tehokkaampi ja kilpailukykyä ajatellen oikeudenmukaisempi tapa ilmaista erimielisyyttä ja aikaansaada tulontasausta pääomaliikkeen kanssa.

Olettakaamme, että koko maailmanlaajuinen paperintuotanto menee lakkoon ja näin solidaarisuus olisi suurimmillaan; tämä järjestely ei muuta paperinvalmistuksen keskinäistä kilpailutilannetta.

Kansainväliseen lakkoon tulee liittyä oikea epäoikeudenmukaisuus, esimerkiksi maailmanlaajuinen solidaarisuuslakko halpatyömaiden tovereille heidän pyrkiessä pienentämään palkkaerojaan esimerkiksi länsimaihin nähden.

Maailmanlaajuinen tarkastelu antaa oikeutta lakkoaseelle. Kansainvälinen solidaarisuus tasaa eri maiden palkkaeroja, jolloin pääomien liike maasta toiseen vähenee ja vältytään Ylö- ja Kemijärven kaltaisilta ilmiöiltä.

Raha on aina ollut solidaarinen; se kulkee sinne missä tuotos on suurin.

Paikallinen suomalainen paperilakko vain heikentää toimintaedellytyksiämme, kaiken lisäksi paikallinen lakko kolahtaa viime kädessä omaan Paperiliiton nilkkaan.

Menneisyydessä elävät ammattiyhdistysjyrät vastapuolella olevien samanlaisten kumppaniensa kanssa edustavat historiaa.

Yli rajojen ulottuva solidaarisuus antaa paremmat ja vähemmän vahingoittavat eväät oikoa todellisia ongelmatilanteita. Pääomapuoli on yhä kansainvälisempi sitä mukaan kuin protektionismia puretaan ja kansallisia lakeja muutetaan rahan liikkeiden helpottamiseksi.

Tuotantopanoksien osallisena työvoima olisi saatava yhtä vapaaksi kuin pääomien liike. EU:n eräänä päätavoitteena on vapaa työvoiman ja pääoman liikkuvuus. Raha ei tunne rajoja, eikä se tarvitse kielitaitoa.

Tuotannontekijinä ihmisvoima tarvitsee kulttuuriymmärrystä sekä kielitaitoa. Työtätekevien tovereiden olisi suunnattava katseensa rajattomuuteen kuten pääomaliike jo tekee.

Kansainvälinen toiminta vääjäämättä tasaa tuloja, kustannuksia ja hintoja. Tasaisten kustannusten markkinoilla tuote- ja palvelukehitys sekä innovaatiokilpailu ratkaisee menestysmahdollisuudet, ilman palkkaerokikkailuja.

Ilkka Luoma

Päivän lehti

26.1.2020