Uutiset

Lammaskallion luolan rakentamisesta kerrottiin Katuman asukkaille

Katuman alueen asukkaiden tiedontarvetta Lammaskallioon rakennettavasta valtion ja yritysten salaisesta turvaluolasta tyydytettiin varsin perinpohjaisesti torstai-iltana. Hankkeen työmaa-aikaisista ja pysyvistä vaikutuksista, työn etenemisestä ja työtavoista kerrottiin perusteellisesti – kertomatta kuitenkin jätettiin luolan koko, muoto, erilaiset rakenne- ja turvajärjestelyt sekä käyttötarkoitus, koska ne on määritelty salaisiksi julkisuuslain mukaisesti.

Vajaan kolmenkymmenen kiinnostuneen joukolle tuli selväksi, että luolaan sijoitetaan laitteita, jotka tarvitsevat niin paljon sähköä, että hukkalämpö myydään Vattenfallin Vanajan voimalalle ja sieltä ostetaan luolan jäähdytys. Radiomastoa kallion päälle ei tarvita, vaan kaikki data kulkee kaapeleita myöten luolaan ja sieltä pois.

Kummoisia arvauslahjoja ei tarvita, kun ainakin pääasialliseksi luolan käyttötarkoitukseksi voi päätellä suuren datakeskuksen sijoittamisen sinne.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo vakuutti, ettei luolaan tule mitään vaarallisia toimintoja. Hänen mukaansa Lammaskallio jää luolan takia pysyvästi puistoksi ja virkistyskäyttöön.

Isosuo myös arvioi, että luola parantaa Katuman alueen arvostusta ja turvallisuutta.

Työ voi alkaa 2013
Nyt ollaan hankesuunnitteluvaiheessa. Lopullinen päätös luolan rakentamisesta tehdään juhannukseen mennessä. Sen jälkeen alkaa yksityiskohtainen suunnittelu.

Kaikista kustannuksista vastaa rakennuttaja. Kaupungille ei tule kustannuksia.

Ennen louhinnan alkamista lähiseudun kiinteistöissä pidetään katselmukset, jotta niiden kunto tiedetään. Näin selvitetään lähtötilanne siltä varalta, että louhinnan aiheuttama tärinä vaurioittaisi jotakin. Louhintatyön asiantuntijana paikalla ollut Finnrockin insinööri Jari Honkanen vakuutti, että rakennusvaurioiden todennäköisyys on pieni.

Kotitietokoneiden suojaamiseksi tärinältä asuntoihin jaetaan kumimatot. Esimerkiksi alueen päiväkodille ilmoitetaan etukäteen räjäytyksistä, jotteivät lapset pelästy.

Louhinta voi alkaa aikaisintaan vuoden 2013 alussa. Louhinta kestää noin vuoden ja työllistää parikymmentä henkeä. Luolan rakentaminen ja sisustaminen käyttökuntoon kestää sen jälkeen puolisentoista vuotta ja työllistää satakunta henkeä. Valmiina luolan työllistävää vaikutusta ei vielä tiedetä. Isosuon arvio oli muutama kymmenen henkeä.

Todennäköisesti koko luolaa ei oteta heti käyttöön, vaan käyttö tai käyttäjät lisääntyvät pikkuhiljaa.

Katuman entisen koulun tonttia on laajennettu luolaa varten niin, että porttirakennus, parkkipaikat ja luolan sisäänajoaukko mahtuvat sille. Koulua käytetään työmaan ajan työmaatukikohtana, jonka jälkeen se puretaan. Tontilla on kaavavaraus kolmelle 1-2 -kerroksiselle toimistorakennukselle, mutta niitä ei rakenneta vielä.

Liikenne Katistentien kautta
Porttirakennuksen lisäksi maastoon tulee kaksi noin 30 neliön suuruista aidattavaa tuuletustornia sekä huoltotien pätkä Harvialantien puolelle kalliota mahdollisimman lähelle Harvialantietä. Huoltotiestä tulee osa alueen ulkoilureitistöä.

Kaikki työmaan ja luolan käyttöaikainen liikenne kulkee Katistentien kautta kymppitien liikenneympyrään. Louhinnan aikana kuljetaan pois paljon louhetta, jolle etsitään hyötykäyttöä sinällään tai murskattuna mahdollisimman läheltä.

Rakentamisen aikana on tavaraliikennettä työmaalle sekä työmatkaliikennettä.

Melua, tärinää, pölyä ja ilmanpaineiskuja aiheuttavaa avolouhintatyötä kestää pari kuukautta työmaan alussa. Kun siirrytään kallion sisään, räjäytykset aiheuttavat lähinnä tärinähaittaa. Ilmanpaineiskut tulevat silloin luolan suuaukosta ja kohdistuvat pääasiassa asumattomaan suuntaan, joskin jonkin verran myös sivuille.

Avolouhinnan aikana räjäytyksiä tehdään pari päivässä. Luolan louhinnan aikana yksi, enintään kaksi päivässä.

Luolaräjäytykset ajoitetaan ruokatunnin ja vuoronvaihdon aikaan, sillä räjähdekaasut on tuuletettava pois luolasta.

Taloihin tulee tärinämittarit
Jari Honkasen mukaan tärinäalueella oleviin rakennuksiin sijoitetaan mittarit, joista räjäyttäjät näkevät jokaisen räjäytyksen aiheuttaman tärinän reaaliaikaisesti. Näin seuraavat räjäytykset voidaan suunnitella niin, että haitat ovat mahdollisimman pienet. Myös asuntoihin kantautuva melu mitataan.

Hänen mukaansa rakennukset tärähtelevät räjähdyksissä niin, että ne liikkuvat hiuksen paksuuden verran. Liike on kuitenkin nopea ja sen havaitsee ikkunoiden helähtelynä ja kahvikuppien kilinänä. Tärinäalue on 200-300 metrin säteellä räjäytyksistä ja tärinä vaimenee yhteen neljännekseen aina kun etäisyys kaksinkertaistuu.

Ilmanpaineiskut vastaavat myrskytuulen voimaa, mutta koska isku on nopea, ikkunat helähtelevät.

Vaarallinen alue on muutamia kymmeniä metrejä ja työmaata vartioidaan. Avolouhinnan räjäytyksistä ilmoitetaan myös äänimerkein. (HäSa)

Osakeyhtiö rakentaa
Hämeenlinnan kaupungin omistama Kantolan kiinteistöt ja valtio ovat perustaneet yhtiön, joka rakennuttaa luolan. Yhtiö vuokraa luolan tilat käyttäjille.
Kaupungilta luolayhtiö vuokraa maan, jolle luola rakennetaan.
Lammaskallion pinta jää pysyvästi puistoksi virkistyskäyttöön.
Julkisuuteen ei kerrota, mikä valtion laitos on luolayhtiön osakas.
Luolan käyttötarkoitusta ei kerrota.
Salainen luola ei tarvitse rakennuslupaa.
Rakentamista ja ympäristöasioita valvotaan tarkasti.

”Pieni häiriö asukkaille suotakoon”
Katuman asukasyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Ahonen sanoi, että tulossa oleva pieni häiriö alueen asukkaille suotakoon, jos hankkeessa on kaikki kohdallaan niin kuin tiedotustilaisuudessa puhuttiin.

Kysymyksiä esitettiin vain muutamia. Huolta kannettiin muun muassa alueen kiinteistöjen arvon alenemisesta, kallion mahdollisesta suuresta arseenipitoisuudesta, luolan vaikutuksesta Lammaskallion luontoon ja eläimiin, luolan vaikutuksesta Katuman jatkorakentamiseen. Myös mahdollisuutta käyttää luolasta tulevaa hukkalämpöä paikallisesti kysyttiin, samoin mahdollisuutta kytkeä luolatyömaa Katuman alueen kokonaissuunnitteluun ja kehittämiseen.

Juha Isosuon mukaan luola ja Lammaskallion pysyminen puistona todennäköisesti nostavat kiinteistöjen arvoa. Alueelle tuleva muu rakentaminen, esimerkiksi uusi asuinalue, mahdollistaa hänen mukaansa alueen palvelujen kehittämisen. Luola ei vaikuta mitenkään alueen muihin suunnitelmiin.

Arseenipitoisuus tutkitaan ennen työn alkamista ja louheen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan. Muutenkin ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti. Luonnolle luola ei aiheuta haittaa, joskin eläimet saattavat säikkyä räjäytystyömaan aikana. Hukkalämpö myydään Vattenfallille, paikallisesti sitä ei voi hyötykäyttää.

Asiasta järjestetään uusi tiedotustilaisuus ennen työmaan alkamista. Häiriöalueen asukkaille jaetaan myös yhteyshenkilöluettelo, jotta mahdollisista ongelmista tai kysymyksiä aiheuttavista asioista voi soittaa suoraan oikealle ihmiselle.

Päivän lehti

27.1.2020