Uutiset

Lammin Osuuskauppa

Lammin Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Tapio Mäki-Maukola vastusti kiivaasti liittymistä Hämeenmaahan, mutta ei kuitenkaan tehnyt/teettänyt mitään selvitystä miten jatketaan, jos yhteenliittymistä ei tapahdukaan.

Eikä hän myöskään avoimesti kertonut osuuskuntakokouksessa, että mitä tehdään ja mistä rahat, jos jatketaan itsenäisinä.

Asian läpimenon varmistamiseksi olisi Hämeenmaan toimitusjohtajan pitänyt luvata ne ilmaiset kahvit ja pullat kerran vuodessa, niin sopimus olisi syntynyt.

Jäsen

Tuulos