Uutiset

Lammin rannoille uusia rakennuspaikkoja

Lammin Ormajärven osayleiskaavan ehdotus sisältää 12 uutta rakennuspaikkaa järven rannalle. Eniten tontteja on ranta-alueen ulkopuolella maisemaltaan arvokkaiden peltoaukeiden ja metsän rajoilla.

Ormajärven rannoille jää kaavan toteutumisen jälkeenkin laajat rakentamattomat alueet, sillä uudet rakennsupaikat kaventavat nykyistä vapaata rantaa vain runsaat 7 prosenttia.

Vapaata rantaa jää muun muassa Ormajärven Natura-alueelle ja Sajaniemen luonnonsuojelualueelle.

Päivän lehti

21.2.2020