Uutiset

Lammin sairaalasta kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lammin sairaalan lakkauttamisesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelijat vetoavat siihen, että terveyden ja toimintakyvyn lautakunta (tetola) päätös Lammin sairaalan lakkauttamisesta on tehty liian nopeasti ja esimerkiksi sairaalassa olevien vanhusten omaisille ei ole asiasta tiedotettu.

Kantelussa myös huomautetaan, että Lammin sairaalassa on niin huonokuntoisia vanhuksia, ettei heille riitä palvelutalon hoiva. Näin on esimerkiksi silloin, kun he tarvitsevat suoneen tiputettavaa lääkitystä.

Kantelijat syyttävät Hämeenlinnan kaupunkia lyhytjänteisestä politiikasta vanhus- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Esimerkiksi terveyden ja toimintakyvyn lautakunnalle ei ole kantelijoiden mukaan esitetty minkäänlaista suunnitelmaa siitä, mihin Lammin sairaalassa nyt olevat potilaat sijoitetaan ensi vuoden alussa.

Kantelijat moittivat, että ikäihmisten palveluissa noudatetaan huonoa hallintoa, josta inhimillisyys puuttuu. Vanhukset joutuvat jatkuvien muutosten kohteiksi ja heitä siirrellään paikasta toiseen jopa saattohoitovaiheessa.

Kantelijat antavat pari esimerkkiä siitä, kuinka vanhus on siirretty keskussairaalasta Lammin vanhainkotiin vain tunteja ennen kuolemaansa. He epäilevät, että motiivina on ollut kaupungin välttyminen ns. siirtoviivemaksulta.

Kantelijoina ovat tetolan jäsenet Mauri Ojamäki (sd.) ja Seppo Ahonen (sd.) sekä Seija Vuorenpää (sd.), joka on vanhusneuvoston jäsen. Heistä Ojamäki ja Vuorenpää ovat myös kaupunginvaltuutettuja.

Lakkautuspäätöksestä on myös tehty oikaisupyyntö tetolalle.

Päätöksestä äänestettiin

Tetola päätti noin kuukausi sitten, että Lammin sairaala lakkautetaan mahdollisuuksien mukaan vuodenvaihteeseen mennessä. Päätöksestä äänestettiin, 9 lautakunnan jäsentä kannatti lakkauttamista ja 4 vastusti.

Päätöstä tehtäessä 35-paikkaisessa sairaalassa oli 29 potilasta, joista vajaat kymmenen tuli Lammilta tai Tuuloksesta.

Muut potilaat olivat eri puolilta Hämeenlinnaa odottamassa pysyvää hoivapaikkaa lähempänä kotiaan.

Vanhusten sijoittaminen Lammin sairaalaan on herättänyt muualla Hämeenlinnassa harmia, sillä omaisten on vaikea kulkea Lammille, jos heillä ei ole omaa autoa.

Tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari perusteli lakkautusehdotusta sillä, ettei sairaala ole kenenkään koti.

Ikäihmisten lautakunta varustautuu ensi vuoden budjetissaan ostamaan yksityisistä ympärivuorokautisen hoivan palvelutaloista hoivapaikkoja Lammin sairaalasta siirtyville vanhuksille.

Lammilla on sairaalan lisäksi 44-paikkainen vanhainkoti. (HäSa)

 

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic