fbpx
Uutiset

Lapsiasiavaltuutettu: Lasten erottaminen huoltajistaan ulkomailla on mahdollista kiireellisellä sijoituksella

Lastensuojelulaissa oleva käytäntö kiireellisestä sijoituksesta on huostaanottoa yksinkertaisempi toimenpide. Sitä on käytetty myös ulkomailla, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Lapsiasiavaltuutetun mielestä suomalaislapset on kotiutettava al-Holin leiriltä. Kyse ei hänen mukaansa ole mielipidekysymyksestä vaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja lainsäädännöstä tulevasta velvoitteesta.
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mielestä suomalaislapset pitää hakea al-Holin leiriltä Syyriasta. Arkistokuva. Kuva: Jori Liimatainen
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mielestä suomalaislapset pitää hakea al-Holin leiriltä Syyriasta. Arkistokuva. Kuva: Jori Liimatainen

Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ulkomailla olevien suomalaislasten erottamisen huoltajistaan, vaikka suomalaiset viranomaiset eivät voisi ottaa heitä huostaan. Tähän tarkoitukseen soveltuu kiireellinen sijoitus, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaislasten kotiuttamisen vaikeutta on selitetty sillä, ettei suomalaisilla viranomaisilla ole ulkomailla toimivaltaa esimerkiksi huostaanottoihin. Leiriä hallinnoivat kurdit eivät ole suostuneet päästämään lapsia leiriltä ilman äitejään, ellei äiti ole antanut siihen kirjallista lupaa.

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen muistuttaa, että huostaanotto ei ole ainoa mahdollinen lastensuojelutoimenpide vaan kyseeseen voisi tulla myös kiireellinen sijoitus.

– En ota yksityiskohtaisesti kantaa, pitäisikö tässä (al-Holin lasten) tapauksessa menetellä niin, mutta se on lainsäädännöllisesti täysin mahdollista ja se koskee myös ulkomailla olevia lapsia, Pekkarinen sanoo.

Kiireellinen sijoitus on lastensuojelulaissa määritelty käytäntö, jota voidaan käyttää, kun lapsen terveys tai hyvinvointi on äkillisesti vaarantunut tai lapsi on välittömässä vaarassa. Kiireellinen sijoitus on juridisesti yksinkertaisempi toimenpide kuin huostaanotto, ja se on voimassa määräajan.

Viime vuonna Suomessa tehtiin yli 4 000 lapsen kiireellistä sijoitusta. Sitä on käytetty myös tapauksissa, joissa lapsi on erotettu vanhemmistaan ulkomailla.

– Tätä on tehty aivan varmasti ulkomailla. Olisin huolissani, jos niitä ei olisi tehty.

Lastensuojelu varautunut vakaviin tilanteisiin

Julkisuudessa on puhuttu, että vähintään al-Holin leirillä olevat suomalaislapset pitäisi hakea kotiin. Asiassa on kuitenkin vedottu osin siihen, etteivät suomalaiset viranomaiset voi tehdä huostaanottoa ulkomailla, jos lasten vanhemmat vastustavat sitä.

Lapsiasiavaltuutettu ei osaa suoraan sanoa, soveltuuko kiireellinen sijoitus Isis-naisten lasten tapaukseen, mutta kertoo “ihmettelevänsä, jos sellaisesta ei olisi paikallisten toimijoiden kanssa neuvoteltu”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei kommentoinut torstaina, soveltuuko kiireellinen sijoitus al-Holin leirin suomalaislasten tapaukseen. Ministerin erityisavustajan Laura Lindebergin mukaan Kiuru ei ota asiaan kantaa, koska “hän ei ole ollut tämän asian kanssa poliittisesti missään tekemisissä”.

Lindeberg kertoo, että kiireellinen sijoitus “on ihan varmasti ollut” esillä ministeriöiden välisissä keskusteluissa, mutta he eivät ole olleet mukana niissä, joten hän ei voi kommentoida asiaa.

Pekkarinen ei halua neuvoa viranomaisia, kuinka al-Holin leirin tapauksessa tulisi toimia, mutta korostaa, että lapset ovat leirillä hengenvaarassa.

Lastensuojelussa on varauduttu tilanteisiin, joissa vanhemmat vastustavat suuressa vaarassa olevan lapsen pois ottamista.

– Lapsia ei jätetä niissä tilanteissa missään kuolemaan – ei Suomessa eikä muualla.

Lapsia ei pidä käyttää pelinappuloina

Leirillä olevien suomalaislasten tilannetta mutkistaa se, että leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset ovat sanoneet, etteivät he suostu erottamaan lapsia äideistään.

Pekkarisen mielipide on kuitenkin selvä: lapset pitää hakea leiriltä.

– Tämä ei ole mikään mielipidekysymys vaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja lainsäädännöstä tuleva velvoite.

YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan kaikille lapsille on taattava henkiinjääminen ja kehittymisen edellytykset. Sopimusvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin, jotta sopimuksessa määritetyt oikeudet toteutuvat.

Pekkarinen korostaa, että asiassa on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä ja jokaisen lapsen tapaus pitää harkita erikseen. Hän muistuttaa, että leirillä voi olla äitejä, jotka eivät ole osallistuneet sotatoimiin, eivätkä vaaranna lastensa hyvinvointia.

Hänen mukaansa tilanne pitäisi nyt rauhoittaa, koska kyseessä on hyvin arkaluonteinen asia. Leirillä olevia lapsia ei pitäisi käyttää myöskään “politiikan pelinappuloina eikä joidenkin matkalippuina”.

– Jos lasten etu on vakavasti ristiriidassa muiden kansallisten, maailmanpoliittisten, vanhempien tai viranomaisten etujen kanssa, lasten edun pitäisi ratkaista.

Menot