Uutiset

Lastensuojelun resurssipula halutaan haltuun

Hämeenlinnan lastensuojelu on kärsinyt kroonisesta resurssipulasta vuoden 2010 kuntaliitoksesta lähtien. Aluehallintovirasto on toistuvasti huomauttanut kaupunkia asiasta, viimeisin selvityspyyntö lähti tammikuussa.

Nyt kaupunki on tehnyt tilanteesta yksityiskohtaisen suunnitelman, jonka avulla lastensuojelussa on tarkoitus päästä lain edellyttämälle tasolle.

Palvelujohtaja Eija Leppäsen, palvelupäällikkö Marja Hännisen ja tilaajapäällikkö Jari Pekurin tekemässä selvityksessä esitetään yhteensä kahdeksan uuden viran perustamista lastensuojelun avohuoltoon. Selvityksen mukaan ne ovat edellytys lastensuojelulain määräaikojen toteutumiselle.


Valmista vuonna 2015

Uudet virat on tarkoitus porrastaa neljälle vuodelle.

Tänä keväänä perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka niin sanottuun vastaanottotiimiin, joka hoitaa jatkossa lastensuojeluilmoitukset, tarveselvitykset sekä virka-aikana tapahtuvan päivystyksen. Lisäksi lastensuojeluun palkataan maaliskuussa määräaikainen sosiaaliohjaaja, jonka toimi on tarkoitus vakinaistaa ensi vuoden alusta.

Ensi vuonna avohuoltoon on tarkoitus lisätä kaksi uutta sosiaalityöntekijää, jotka vahvistaisivat suunnitelmallista sosiaalityötä. Sama toistuisi vuonna 2015. Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijää kohden on 75 lapsiasiakasta. Tavoitteena on saada määrää laskettua kuuteenkymmeneen.

Lisäksi vuonna 2014 perustettaisiin sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työpari hoitamaan täysipäiväisesti jälkihuoltoa. Tällä hetkellä se kuuluu johtavien sosiaalityöntekijöiden tehtäviin. Jälkihuollossa on tällä hetkellä 95 hämeenlinnalaista sekä kymmenen ulkopaikkakuntalaista lasta. Jälkihuollon hoitaminen kunnan omana työnä toisi säästöjä ostopalveluihin.


Tekijät vaihtuvat usein

Tällä hetkellä lastensuojelun avohuollossa työskentelee kahdeksan sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa ja viisi perheohjaajaa.

Työntekijät ovat vaihtuneet tiuhaan. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijöiden viroissa on kuusi sijaista, joista vain yksi on muodollisesti pätevä. Lisäksi toinen johtavista sosiaalityöntekijöistä on irtisanoutunut suuren työmäärän takia.

Lastensuojelun tilanne on ollut toistuvasti esillä palvelusopimusneuvotteluissa, mutta toistaiseksi kaupunki ei ole osoittanut siihen lisäresursseja. Suunnitelma lähtee siitä, että resurssit tällä kertaa järjestyvät.

Lasten ja nuorten lautakunta saa selvityksen ja suunnitelman eteensä kokouksessaan ensi tiistaina. (HäSa)

Mainos