Uutiset

Lastensuojelun tiloja parannettiin

Uusia desibeliovia, äänieristystä, sermi kopiokoneen ympärille sekä hiljainen huone. Siinä muutamia toimenpiteitä, joilla kaupunki on parantanut viimeisen vuoden sisällä lastensuojelun avohuollon työtiloja.

Toimeen tartuttiin, sillä työntekijät olivat kannelleet Etelä-Suomen aluehallintovirastoon asiasta viime helmikuussa. Kantelu koski toimintaympäristön puutteiden lisäksi lastensuojelun puutteellisia resursseja.

Työntekijät olivat muun muassa tyytymättömiä työhuoneiden huonoon äänieristykseen, joka vaikeutti asiakkaiden yksityisyyden suojaa ja luottamuksellisten asioiden käsittelyä. Myös turvallisuustoimenpiteissä koettiin olevan puutteita.

Lastensuojelun palvelupäällikön Marja Hännisen tekemän selvityksen mukaan kaupunki on vaihtanut kaikkien työhuoneiden väliset ovet desibelioviksi sekä parantanut ikkunoiden äänieristystä. Lisäksi asiakastiloissa sijaitseva kopiokone on ympäröity korkealla sermillä ja perheohjaajien työtilaan on rakennettu niin sanottu hiljainen huone.

Myös työntekijöiden turvallisuutta on parannettu järjestämällä koko Wetterin toimitalossa riskien kartoitus yhdessä henkilöstön kanssa. Turvallisuuskoulutuksissa käytiin läpi sekä paloturvallisuusasioita että asiakkaan kohtaamiseen liittyviä riskejä.

Selvityksen mukaan ongelmia on kuitenkin edelleen asiakkaiden pääsyssä lastensuojelun tiloihin.

-Edelleen on tilanteita, jolloin hissien lukitus on auki vahtimestarin ollessa poissa, selvityksessä todetaan.

Hännisen mukaan viime vuonna ei kuitenkaan syntynyt yhtään henkilöstöön kohdistunutta vaaratilannetta.


Helpotusta resurssipulaan

Hämeenlinnan lastensuojelu on kärsinyt kroonisesta resurssipulasta vuoden 2010 kuntaliitoksesta lähtien.

Avi antoi kuukausi sitten Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunnalle huomautuksen lastensuojelulain edellyttämien määräaikojen noudattamatta jättämisestä. Samaan aikaan kaupunki lähetti aville suunnitelman, jonka avulla lastensuojelussa on tarkoitus päästä lain edellyttämälle tasolle.

Palvelujohtaja Eija Leppäsen, palvelupäällikkö Marja Hännisen ja tilaajapäällikkö Jari Pekurin tekemässä selvityksessä esitetään yhteensä kahdeksan uuden viran perustamista lastensuojelun avohuoltoon. Selvityksen mukaan ne ovat edellytys lastensuojelulain määräaikojen toteutumiselle.

Uudet virat on tarkoitus porrastaa neljälle vuodelle. (HäSa)

Päivän lehti

17.1.2020