Uutiset

Lausuntokierros kevensi Hattulan uusia asuinalueita

Hattulan parhaillaan valmisteltavana olevassa uudessa osayleiskaavassa varaudutaan väkimäärän kasvuun kunnassa. Kaavaluonnoksen lausuntokierroksen perusteella varsinkin Aulangontien tuntumaan suunniteltuja uusia asuinalueita on kuitenkin väljennetty.

-Tiiveimmät uudet alueet sijaitsevat Parolan läheisyydessä, ja mitä kauemmas siirrytään, sitä väljempää rakentaminen on, kuvailee Hattulan tekninen johtaja Janne Teeriaho.

Poikkeuksena on aivan Hämeenlinnan rajan tuntumaan Katinalaan kaavoitettu alue, joka säilyy AP-alueena eli tiiviimpänä pientalovaltaisena alueena. Sen sijaan Katinalan nykyisen asutuksen pohjoispuolelle Hurttalan peltoaukean laitaan kaavoitettua asuinaluetta on pienennetty ja sen mitoitusta kevennetty.

Prikaatin lähelle työpaikka-alue

Keskeisten alueiden osayleiskaava on seuraavaksi tulossa nähtäville ehdotusvaiheessa. Kaava on niin mittava, että se pidetään nähtävillä tavallista pitempään eli kesä- ja heinäkuun ajan.

-Tavoitteena on, että valtuusto voisi hyväksyä kaavan syksyllä, Teeriaho sanoo.

Suurimmat muutokset kaavaluonnokseen ovat tulossa kaava-alueen laitamille Kanungin ja Korpiniityn alueelle sekä luoteiskulmaan moottoritien varteen.

Kanunkiin ja Korpiniittyyn oli kaavaluonnoksessa hahmoteltu uusi asuinalue sekä julkisten palvelujen korttelialue. Niistä luovutaan ja osalle aluetta on ajateltu työpaikkarakentamista.

-Kyseessä on moottoritien ramppialue, joka kannattaa hyödyntää jotenkin muuten kuin asumiseen, Teeriaho sanoo.

Uusi liittymä yhä tavoitteena

Luoteessa osayleiskaavan aluetta on kasvatettu moottoritietä pitkin Karjuveräjän sillalta moottoritien lännenpuoleiseen levähdysalueeseen saakka. Tällä varaudutaan mahdollisen uuden liittymän rakentamiseen moottoritieltä Merven teollisuusalueelle.

-Liittymän läheisyyteen voitaisiin sijoittaa palvelualue eli esimerkiksi varaus huoltoasemalle, Teeriaho sanoo.

Monien suojelualueiden merkintöjä ja rajauksia tarkennetaan aiemmasta. (HäSa)

Päivän lehti

22.1.2020