Uutiset

Lehdillä edessä kovia haasteita

Sanomalehtien levikit ovat kautta linjan laskeneet jo vuosikymmenen ajan. Viime vuosina lasku on vain kiihtynyt.

Ilmoitusmyynti on taantumavuoden jälkeen lähtenyt nousuun, mutta ei ole saavuttanut taantumaa edeltänyttä tasoa.

Samalla, kun tulot kasvavat aikaisempaa hitaammin, kulujen kasvuvauhti kiihtyy. Paperin hintaan on tullut vuodessa lisää lähes 20 prosenttia ja työvoimakustannukset ovat nousseet viitisen prosenttia.

Lehtikustantajien on myös entistä enemmän panostettava verkkosisältöjen ja -palveluiden kehittämiseen. Panostukset verkkoon vievät ainakin toistaiseksi paljon enemmän kuin tuovat, vaikka sähköisen puolen tulot kasvavat prosenteissa mitaten voimakkaasti.

Yksi suuri kysymys lehdille on jatkossa se, miten sähköiselle puolelle kehitetään ansaintaa. Toistaiseksi lehtikustantajien verkkotuotteet ovat olleet sisältönsä puolesta ilmaisia.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne lausui ääneen sen, mitä yhä useammassa lehtitalossa pohditaan. Hän totesi, että Alma Media pyrkii jatkossa siihen, että kaikki ammattijournalistien tuottama digitaalinen sisältö on maksullista.

Hänen mielestään ei ole mitään järkeä siinä, että lehtikustantajat tarjoavat laadukasta sisältöä verkossa ilmaiseksi.

Alma Median maakuntalehtien verkkojulkaisut ovat kuitenkin toistaiseksi maksuttomia..

Lehtikustantajien merkittävänä strategisena virheenä voidaan pitää sitä, että ne lähtivät ylipäätään tarjoamaan verkkosisältöjään ilmaiseksi. Ajatuksena oli saada niin paljon oikeanlaisia kävijöitä, että mainostajat innostuvat.

Kävijämäärät ovat toki kasvaneet kiitettävästi, mutta mainostajia eivät verkkojulkaisut vedä toivotusti. Pelkän verkkolehden julkaiseminen on vahvasti tappiollista toimintaa.

Verkkolehti Uuden Suomen tappio nousee noin puoleen liikevaihdosta, jopa yli.

Lehtien lukulaitteisiin tarjoamat sisällöt ovat järjestään maksullisia. Tilauksia tulee koko ajan lisää, mutta määrät ovat vielä taloudellisesti merkityksettömiä.

Kasvutrendi kuitenkin kielii siitä, että lukulaitteisiin tarjottu sisältö voi jo lyhyellä aikavälillä paikata ainakin osittain paperilehtien tilausmäärän pudotusta.

Lehtien tulevaisuus on sähköisellä puolella, vaikka paperilehteä vielä pitkään luetaankin, ja sen kustantaminen pysyy kannattavana.

Kannattavuus uhkaa kuitenkin heiketä hallituksen kaavaileman tilausmaksujen yhdeksän prosentin arvonlisäveron takia.

Hinnan nousu vähentää tilausmääriä. Jos taas kustantaja ottaa veronkorotuksen omaan piikkiinsä, heikkenee kannattavuus sitä kautta merkittävästi.

Molemmissa vaihtoehdoissa käy niin, että kehityspanoksista ja työvoimasta tingitään, kun hallituksen keskeisissä tavoitteissa puhutaan digitaalisen viestinnän kehittämisestä ja työllisyyden parantamisesta.