fbpx
Uutiset

Leikkaukset yksityissairaaloissa lisääntyneet

Julkisen terveydenhuollon jonot ja kattavat henkilövakuutukset ovat lisänneet yksityissairaaloiden leikkauspalveluiden käyttöä Hämeenlinnan lääkäriasemilla.

Tästä yhtenä esimerkkinä on Linnan Klinikan päätös sairaalatoiminnan aloittamisesta.

– Selvästi tälle on kysyntää. Asiakkaat haluavat nopeasti hoitoon, koska julkisella puolella jonot voivat olla puolen vuoden mittaisia tai pidempiäkin. Myös vakuutusyhtiöt haluavat hoidattaa omat asiakkaansa mahdollisimman nopeasti kuntoon, sillä työikäisen väestön pitäminen sairauslomalla kuukausikaupalla on monta kertaa kalliimpaa kuin se, mitä toimenpide maksaa, kertoo Linnan Klinikan toimitusjohtaja Seppo Kivinen.

Linnan Klinikka avaa nykyisten toimitilojensa yhteyteen Raatihuoneenkadulle kaksi leikkaussalia ja heräämötilat marraskuussa. Uusien lääkäreiden ja leikkaussalihoitohenkilökunnan määrä ei ole vielä täsmentynyt.

Leikkauksia tehdään päiväkirurgiana. Suurin erikoisala on ortopedia, mutta tarjolla on myös verisuoni- ja plastiikkakirurgiaa sekä korvatauteihin liittyviä toimenpiteitä.

Mehiläinen aloittaa selkäleikkaukset

Terveystalolla ei ole sairaalaa Hämeenlinnassa. Lähimmät leikkauksia tekevät sairaalat sijaitsevat Tampereella ja Helsingissä.

– Meillä on erittäin nouseva trendi vakuutusyhtiöyhteistyössä. Se on lisääntynyt huomattavasti. Koko ajan menee täältä sekä urheilijoita että yksityispotilaita leikkauksiin molempiin paikkoihin, kertoo Terveystalon Hämeenlinnan yksikön johtaja Juha Myllykangas.

– Leikkaamalla nopeasti ihminen saadaan myös nopeasti työelämään takaisin. Se on hirmu tärkeää vakuutusyhtiöille, hän lisää.

Myös Mehiläisen Hämeenlinnan yksikön johtajan Päivi Jurvasen näkemykset ovat samanlaisia.

– Isot vakuutusyhtiöt ovat meidän asiakaskuntaamme. Julkissektorin jonotilanteella on selvä merkitys. Jos asiakkaalla on vakuutus ja hän haluaa hoitaa asian nopeasti, yleensä leikkaus järjestyy viikon sisällä siitä, kun vakuutusyhtiöltä on tullut maksusitoumus.

Mehiläinen on tehnyt leikkauksia Hämeenlinnassa kymmenisen vuotta.

– Päiväkirurgiset leikkaus- ja nukutusmenetelmät ovat sinä aikana kehittyneet ja hoitoajat lyhentyneet. Leikkausmäärät meillä ovat lisääntyneet myös sen myötä, että uusissa tiloissa on aiempaa enemmän leikkauskapasiteettia, Jurvanen sanoo.

Mehiläinen Hämeenlinna on uutuutena aloittamassa selkäleikkaukset kesän jälkeen.

Kilpailua sekä asiakkaista että hoitohenkilökunnasta

Niin Terveystalo kuin Mehiläinenkään eivät tunnu uutta kilpailijaa Linnan Klinikkaa pelkäävän.

– Emme aio aloittaa leikkaustoimintaa Hämeenlinnassa, tämä on liian pieni paikka siihen. Meillä on huippuosaamista ja monta sairaalaa ympäri Suomen, joissa leikkauksia voidaan tehdä, Terveystalon Juha Myllykangas sanoo.

Linnan Klinikan toimitusjohtaja Seppo Kivinen sen sijaan uskoo kilpailun kiristyvän.

– Kilpailua tulee olemaan sekä asiakkaista että tekijöistä. Hyvästä henkilökunnasta on kilpailu myös julkisella sektorilla. Hintakilpailua tulee, mutta sitä ei tehdä laadun kustannuksella.

Etuseteleillä monia hyötyjä

Kaikilla kolmella lääkäriasemalla toivotaan, että Hämeenlinnakin ottaisi käyttöön asiakkaiden etusetelit yksityissairaaloissa tehtäviä leikkauksia varten.

Kunnilla on siihen mahdollisuus, jos ne eivät muuten pysty lakisääteisessä määräajassa järjestämään palvelua julkisella puolella.

– Se on sopimusasia. Esimerkiksi Kuusamo ostaa yksityisiltä etenkin ortopedian ja verisuonikirurgian palveluja, Seppo Kivinen kertoo.

– Se parantaisi potilaiden valinnanmahdollisuuksia, nopeuttaisi hoitoon pääsyä oleellisesti ja säästäisi yhteiskunnan kustannuksia. Odotusaika on tappiollista myös potilaan kannalta, koska päivärahat ja palkkatulot pienenevät sairauspoissaolojen takia, Juha Myllykangas muistuttaa. (HäSa)

Menot