Uutiset

Leipämalli kuntauudistukseksi

Mikäli kuntauudistus kohdistuisi keskuskaupunkien eli rei’än sijasta reikäleivän leipäosaan eli riittävän kokoisten kehyskuntien muodostamiseen, voisi perustuslaillinen 2/3 enemmistö kansanedustajien välityksellä tai sitovassa kansanäänestyksessä ymmärtää sekä hyväksyä uudistuksen ja kannattaa sitä keinona toteuttaa palvelu-uudistus.

Kunnan riittävä koko lienee sellainen, että kunta kykenee hoitamaan omassa terveyskeskuksessaan 15 000:sta 25 000:een potilasta ilman ylikunnallista välikuntaa. Sellaisessa valtuutetut eivät päätä suoraan, kunnanjohtaja ei esittele suoraan, kunnanhallitus ei pane toimeksi suoraan eikä ole valtuutettua, jolta kuntalainen voisi kysyä suoraan.

Myös kehyskuntauudistuksessa tulisi vähemmistönsuoja varmistaa parhaimpien länsimaisten kansanvaltojen periaatteiden mukaisesti. Niiden kuntien, jotka eivät voi liittyä naapureidensa joukkoon, tulisi voida asioida suoraan valtion kanssa joko ostamalla sosiaali- ja terveysministeriön tuottamia tai sen tukkuostamia palveluita.

Näin pystyttäisiin hyödyntämään ja koettelemaan hyvinvointivaltion palveluosaaminen. Suomessa on valtio ennenkin näyttänyt mallia esimerkiksi kruununkartanoiden muodossa.

Myös valtio voi olla ensimmäisen sektorin veroinen toisen sektorin edelläkävijä. Onhan sillä eniten ja erikoistuneinta asiantuntijavoimaa, jolloin se pääsee hyödyntämään konsernivoimansa.

Kuntauudistuksen ei pitäisi olla markkinatalouden eikä EU:n sisämarkkinakehityksen vastainen. Sen ei pitäisi viedä valtuuston korkeinta paikallista päätösvaltaa, ei estää kunnanjohtajaa johtamasta eikä kunnanhallitusta toimeenpanemasta. Se ei pitäisi estää myöskään ministerivastuun kantamista eikä loukata vähemmistösuojaa.

Riittävä kehyskunta tasaa työssäkäyntialueella keskuskaupungin maankäytön, kaavoituksen ja palveluiden pullonkaulat. Se tarjoaa keskuskaupungille mahdollisuuden erikoistua ja samalla koko talousalueelle halvempien elinkustannusten työvoiman.

Hinta- ja palveluerojen tasoituttua keskuskaupunki sulautuu kehyskuntaansa – demokraattisesti.

Olli-Jukka Paloneva

Päivän lehti

9.7.2020