Uutiset

Lemminkäinen laajentaa louhinta-aluettaan

Lemminkäinen Infra oy laajentaa kallionlouhinta-aluettaan Hattulassa Hyrväläntien ja Mäntyrannantien risteyksen tuntumassa.

Hattulan kunnanhallitus on myöntänyt louhintaluvan hieman yli 6 hehtaarin suuruiselle alueelle. Tarkoitus on, että alueelta louhitaan lähes 700 000 kuutiota kiviainesta kymmenen vuoden aikana. Uusi alue sijaitsee vanhan, noin 3 hehtaarin suuruisen louhinta-alueen vieressä.

Hattulan kunnanhallitus myönsi kesäkuussa Lemminkäinen Infralle luvan jatkaa vanhalla alueella kesken jäänyttä louhintaa uuden muutetun suunnitelman mukaisesti. Tarkoitus on louhia 200 000 kuutiota kymmenen vuoden aikana.

Molemmat alueet on Kanta-Hämeen maakuntakaavassa merkitty puolustusvoimien harjoitus- ja varikkoalueeksi, mutta se ei estä maa-ainesten ottoa. Louhinta-alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin.

Lähin asutus sijaitsee noin 350 metrin päässä louhinta-alueesta.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi kuukausi sitten Lemminkäinen Infralle ympäristöluvan, joka sallii louhinnan, murskauksen, puretun asfaltin varastoinnin ja asfalttirouheen murskauksen kyseisillä alueilla.

Toiminta on sallittua syyskuun alusta toukokuun loppuun arkipäivinä. (HäSa)