Uutiset

Lepo vaan, Panssariprikaati!

Panssariprikaatin komentaja, eversti Ilkka Pitkänen kertoi viime perjantain Hämeen Sanomissa kantahenkilökuntaa huojentavia uutisia: ketään ei Panssariprikaatista irtisanota eikä siirretä toisaalle liittyen käynnissä olevaan rakenneuudistukseen. Eli ”Lepo!”, kuten armeijassa sanotaan.

Hyrylästä Helsingin ilmatorjuntarykmentistä tosin joutuu siirtymään Hattulan Parolannummelle satakunta työntekijää. Noin 50 jää vielä Hyrylään. Myös he toimivat vuoden 2007 alusta Panssariprikaatin hallinnon alaisina, jolloin henkilökunnan määrä on noin 700.

Uudistukset tuovat aina muutosvastarintaa. Taustalla on luonnollisesti pelko omasta kohtalosta.

Läntisen maanpuolustusalueen päällystöliittolaisten pääluottamusmies, kapteeni Tapio Ahonen totesi lehdessämme (HäSa 16.9.2005), että epävarmuus tulevasta on kuultanut henkilöstön puheista: vaihtuuko työpaikka, mikä on uusi työtehtävä, pitääkö perheen muuttaa, löytyykö vaimolle töitä, mistä uusi asunto, entä lasten koulu.

Huolen ymmärtää, sillä kyse on ihmisten koko elämästä. Ei kukaan ole vain sotilas: hän on myös jonkun isä tai äiti, sukulainen, ystävä tai naapuri, jolla on juuret ja tukiverkosto tietyssä paikassa.

Kukaan ei halua olla pelkkä tinasotilas, jota siirretään Suomen kartan päällä mielivaltaisesti pisteestä A pisteeseen B.

Parolannummella henkilöstöä on kaivertanut kysymys, säilyykö Panssariprikaatin nykyinen asema panssarikoulutuskeskuksena vai ei.

Komentaja Pitkänen lupaa, että Panssariprikaatissa jatketaan normaaliin tapaan nykyisten tehtävien kouluttamista – myös Leopard-taistelupanssarivaunujen. ”Kalustoa ei siirretä. Tästä tulee todella eri aselajien koulutuskeskus”, hän vakuuttaa.

Huolta on kannettu lisäksi tilojen riittävyydestä it-miesten saapuessa.

”Ahtauteen saatetaan joutua totuttelemaan”, pääluottamusmies Ahonen totesi haastattelussaan.

Ilkka Pitkänen uskoo, että sopu sijaa antaa. Samaan ajatteluun on totuttauduttava varusmiestuvissakin, sillä 1 050 alokkaan saapumiseriin tulee uudistuksen myötä lisäystä 200-250. ”Majoitustilat ovat varsin täynnä aina, kun uudet varusmiehet tulevat”, Pitkänen huomauttaa.

Eräät yksiköt prikaatin sisällä ovat viime vuosina joutuneet muuttamaan tiuhaan tahtiin, ja joutuvat vieläkin, koska uusia kasarmeja ei rakenneta.

Kaikesta huolimatta komentaja vaikuttaa sangen tyytyväiseltä Panssariprikaatin tulevaisuudennäkymiin. ”Uskon, että pystymme tämänkin muutoksen hoitamaan yhtä tyylikkäästi kuin aikaisemmatkin muutokset”, Pitkänen valaa luottamusta joukkoihinsa.

Yhteisessä tahdissa on joka tapauksessa marssittava vuoden 2007 alusta, haluttiin sitä tai ei. Sotajalalla ei omiaan vastaan kannata olla.

susanna.lahdekorpi@hameensanomat.fi

Päivän lehti

6.8.2020