Uutiset

Lietelannan sijoitus puree valumavesien fosforiin

Nautakarjatila voi pienentää karjankasvatuksesta aiheutuvaa vesistökuormitusta monilla keinoilla, osoittaa väitöstutkimuksessaan vanhempi tutkija Jaana Uusi-Kämppä MTT Jokioisista.

Hyviä keinoja kuormituksen vähentämiseksi ovat suojavyöhykkeiden perustaminen vesistön ja pellon väliin sekä siirtyminen lietelannan pintalevityksestä lannan sijoittamiseen.

Uusi-Kämppä osoittaa, että huonoissa sääoloissa lietelannan sijoittaminen maahan on selvästi parempi vaihtoehto kuin levittäminen nurmen päälle.

Nautakarjan kasvattaminen luonnossa ja ulkoiluttaminen tarhoissa sekä viime aikoina yleistynyt tapa levittää lietelanta nurmelle aiheuttavat vesistöille typpi- ja fosforikuormitusta.

Jaana Uusi-Kämpää väittelee tohtoriksi lauantaina 6.3. MTT Jokioisissa. (HäSa)

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic