Uutiset

Liian moni nainen jättää väliin syöpäseulonnat

Postilaatikkoon tipahtaa kutsu maksuttomaan syöpäseulontaan. Miten reagoit? Kohdunkaulasyöpää etsivään papa-kokeeseen jättää menemättä melkein kolmannes, rintasyövän kuvantamiseen käytettyyn mammografiaan joka viides.

Miten aktiivisuutta saataisiin lisättyä, tulisiko seulontojen ikärajoja muuttaa? Näiden asioiden parissa paiskii parhaillaan töitä sosiaali- ja terveysministeriön seulontatyöryhmä, joka valmistelee syöpäseulontoja koskevien säännösten uudistamista.

– Nyt ei olla tekemässä mitään kosmeettista miniuudistusta, vaan katsotaan kerralla kuntoon koko järjestelmä laadunhallintaa myöten, työryhmän puheenjohtajana toimiva sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo.

Yhtenäinen näkemys on ryhmällä vielä työn alla, mutta pohdinnassa ovat myös seulontaikärajat sekä seulontojen tiheys.

– Oman lisänsä muutokseen tuo sote, joka siirtää seulontojen järjestämisvastuun kunnilta maakunnille. Miten esimerkiksi toimitaan, jos seulontojen perusteella ilmenee tarvetta jatkotutkimuksille?

Työryhmä päättää työnsä vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että esitys olisi lausuntokierroksella ensi keväänä.

Miksi naiset sitten jättävät seulonnat väliin? Tutkimusjohtaja Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteristä toteaa, että osa naisista voi kokea, ettei osallistuminen ole tarpeellista, jos papa-koe on otettu jo aikaisemmin esimerkiksi yksityisellä.

– Korostamme, että seulontoihin olisi silti suositeltavaa osallistua. Näille muualla tehdyille kokeille ei toistaiseksi ole olemassa mitään yhteistä rekisteröinti- ja laadunvarmistusjärjestelmää, eikä niistä saada kootusti tietoja.

Moni nainen voi käydä ylimääräisissä kokeissa jopa turhaan, varmistaakseen vain, että kaikki on hyvin.

– Kohdunkaulan syövän esiasteiden kehittyminen on hyvin hidasta. Mahdolliset muutokset ehtii havaita hyvissä ajoin jo osallistumalla pelkästään säännöllisiin syöpäseulontoihin, tutkimusjohtaja Ahti Anttila toteaa.

Myös alle 30-vuotiaita testataan Anttilan mukaan tarpeettoman paljon esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollossa ja neuvoloissa.

– Tulosten joukossa on paljon itsestään parantuvia esiasteita, joiden hoitaminen on jo itsessään kyseenalaista. Mahdolliset syövät kehittyvät vasta myöhemmin, ja niiden esiasteita ehtii hyvin hoitaa vanhemmallakin iällä.

– Alle 30-vuotiaiden papaseulonnalla ei ole todettu samanlaista kohdunkaulasyöpien ehkäisyvaikutusta kuin hieman vanhempien naisten keskuudessa. Terveydenhuollolle nuorten naisten turhasta tutkimisesta kertyy kuitenkin mittavia kustannuksia.

Syöpäseulonnat voivat jäädä myös väliin, kun asia yksinkertaisesti unohtuu kutsukirjeen tultua.

– Kunnilla on hyvin erilaisia tapoja seulontakutsuissa. On tutkittu, että osallistumisaktiivisuus nousee jopa kymmenen prosenttia, kun kutsussa on jo valmiina aika ja saapumatta jättäneille lähetetään perään uusintakutsu.

Sote tarjoaakin Anttilan mukaan nyt harvinaisen hyvän tilaisuuden uudistaa koko seulontaohjelma, aina valvontaa myöten.

Suuri osa kohdunkaulasyövän kuolemista tapahtuu nykyään yli 60-vuotiaiden, eli seulontaan kuulumattomien naisten ikäryhmässä.

– Yli 60-vuotiaiden seulonnan on todettu vähentävän kohdunkaulasyövän ilmaantuvuutta ja -kuolleisuutta. Tämä puoltaisi seulontojen ikärajan nostamista.

Tarpeettoman pitkälle, loppuelämän asti kestäviin seulontoihin ei olisi välttämättä järkevää mennä.

– Esimerkiksi jonkin tietyn iän jälkeen uusintakokeeseen voisi kutsua vain ne iäkkäämmät naiset, joilla joitakin solumuutoksia tai seurantaa vaativia tuloksia on ollut. Tutkittua tietoa siitä, missä iässä kaikkia koskeva seulonta olisi järkevä lopettaa, ei kuitenkaan vielä ole, Anttila toteaa.

Joukkoseulontatyyppiset kokeet loppuvat tällä hetkellä kuin seinään ikärajan tullessa vastaan, oli kyseessä sitten seurantaa vaativa tulos tai ei.

– Kaikkinensa romahdus kokeiden määrässä seulontaiän täyttyessä on hieman liian raju. Vain osa naisista hakeutuu tämän jälkeen kokeisiin oma-aloitteisesti.

Valitettavan harvoin naisia myöskään informoidaan siitä, että jatkossa papa-kokeesta tulisi huolehtia itse.

– Tässä ohjeistuksessa on parannettavaa koko valtakunnan tasolla.

Rintasyöpäseulontaa Anttila pitää perusteltuna vähintään nykyisen laajuisena.

– Hyöty rintasyöpäkuolleisuuden vähenemiseen on selkeä.

Rintasyöpäseulontojen on kritisoitu johtavan myös ylidiagnostiikkaan.

– Löydetään niin sanottuja ”kilttejä syöpiä”, jotka eivät koskaan siitä kehittyisi tai vaikuttaisi naisen elinikään.

Näiden osuus on Anttilan mukaan kuitenkin hyvin kohtuullinen, noin seitsemän prosenttia kaikista seulontaan kutsuttujen rintasyövistä.

Seulontaiän venyttäminen olisi tutkimusten valossa aiheellista myös rintasyöpäseulonnoissa.

– On tehty tutkimuksia, jossa seulontaa on ulotettu 74-vuotiaisiin asti. Myös näissä tapauksissa on todettu rintasyöpäkuolleisuutta alentava vaikutus, Anttila sanoo.

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic