Uutiset

Liikenneopettaja on alansa ammattilainen

Hämeen Sanomissa 4.4.2005 olleessa ajokoulutusvertailussa käsiteltiin tarkasti opetusluvalla opettavan vaatimuksia, mutta autokouluissa opettavien liikenneopettajien vaatimuksista ei kerrottu oikeastaan mitään.

Autokoulussa opettaa ammattiinsa soveltuvaksi todettu, koulutettu ja moniosaisen liikenneopettajatutkinnon suorittanut ammattilainen, joka saa tulevan kuljettajan oppimaan mahdollisimman tehokkaasti liikenteen tietoja, taitoja sekä oikeita asenteita. Oppiminen tapahtuu ilman erimielisyyksiä ja ristiriitoja.

Liikenneopettaja on perehtynyt perusteellisesti kuljettajan oikeaan toimintaan liikenteessä (havainnointi, ennakointi, riskien tunnistaminen, sääntöjen soveltaminen, vuorovaikutus…), liikennelainsäädäntöön, asennemuokkaukseen, turvalliseen ajamiseen myös vaikeissa ajo-olosuhteissa, auton teknisesti ja taloudellisesti oikeaan käyttöön, tehokkaaseen oppimiseen, oppimiselle otollisen ilmapiirin aikaansaamiseen sekä moniin muihin autoon, ajamiseen ja opettamiseen liittyviin asioihin.

Liikenneopettaja ei ole huonona esimerkkinä omalla liikennekäyttäytymisellään eikä tuleva kuljettaja muutenkaan opi häneltä virhetottumuksia tai vääriä asenteita.

Ammattilainen huomaa opettaa kaikki keskeiset asiat ja samalla hän osaa painottaa oleellisia seikkoja opetuksessaan.

Autokouluissa on monipuoliset välineet ja materiaalit tehostamassa ja elävöittämässä oppimista.

Tietopuolinen opetus antaa vankan pohjan hyvän liikennöintitaidon oppimiselle ja samalla se muokkaa asenteita oikeaan suuntaan. Kuljettajakoulutuksessa laatua ei voi korvata määrällä kuin osittain.

Mikäli tietyt asiat jäävät opetuksessa vaille huomiota tai ne opetetaan virheellisesti, niin se johtaa virhetottumuksiin ja aiheettomaan itsevarmuuteen kun helpommin opittavat asiat hallitaan ja samalla monissa turvallisuuden kannalta oleellisissa valmiuksissa voi olla vielä vakaviakin puutteita.

Ajamisen määrä ei siis yksin ratkaise vaan ratkaisevinta on opetuksen taso ja teho!

Lakisääteisellä autokoulujen opettajatutkinnolla ja -koulutuksella on lähes 80-vuotiset perinteet. Jokaisena ajanjaksona kaikilla autokoulualalle tulevilla on samanlainen opettajakoulutus. Jo melko pitkään autokoulujen opettajat on koulutettu Ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopetuskeskuksessa Hämeenlinnassa.

Kokopäiväinen koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sen lopuksi suoritetaan moniosainen liikenneopettajatutkinto erilliselle tutkintolautakunnalle.

Koulutukseen hakevat pisteytetään muun muassa pääsykokeesta (sisältää ajokokeen), aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta saatavien pisteiden perusteella. Hakijan soveltuvuus alalle varmistetaan.

Jyrki Lahtonen

liikenneopettaja, autoteknikko, autokouluyrittäjä

Forssa

Päivän lehti

17.1.2020