fbpx
Uutiset

Liikenteen sujumiselle pantiin painoa tunneliurakassa

Työmaan aikaisille liikennejärjestelyille pantiin paljon painoa, kun moottoritien katteen tunneliurakasta tulleita tarjouksia vertailtiin.

-Kaupunkilaisten kannalta on merkitystä esimerkiksi sillä, onko keskustan kohdalla moottoritien yli vain yksi silta vai kaksi siltaa, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Timo Saviniemi (kok) sanoo.

Saviniemi kertoo, että tarjouksissa järjestelyt vaihtelivat.

-Joku tarjosi, että on vain yksi silta käytössä 13 kuukautta. Toinen taas, että kaksi siltaa pysyisi käytössä käytännössä koko ajan kahta 48 tunnin purkusessiota lukuun ottamatta.

-Kyllä sillä on merkitystä. Jos keskustassa pääsee moottoritien yli vuoden ajan vain yhtä siltaa myöten, se merkitsee suurta liikennekaaosta.

Saviniemen johtama lautakunta ottaa maanantaina kantaa Soraset oy:n silta- ja tunnelihankinnasta tekemään oikaisuvaatimukseen. Samalla se antaa lausunnon markkinaoikeudelle Sorasetin tekemään valitukseen.

Vertailu kahdessa vaiheessa

Saviniemi muistuttaa myös, että tarjousvertailu tehtiin kahdessa vaiheessa.

-Ensin tarjoukset pisteytettiin ja vasta sen jälkeen avattiin hintatarjous. Lopputulosta ei voinut tietää siinä vaiheessa, kun tarjousten sisältöjä vertailtiin.

Tarjouksia oli vertaamassa laaja joukko alan asiantuntijoita.

Kaupunginlakimies Miia Luukon mukaan tarjouksia arvioi yhdeksän eri kriteerin mukaan ryhmä, jossa oli asiantuntijoita päätoteuttaja NCC:ltä, kaupungilta, Liikennevirastosta, projektijohdon konsultti sekä useista Ely-keskuksista.

Timo Saviniemi haluaa myös oikoa käsitystä, että tarjouskilpailun voittanut YIT:n tarjous tulisi merkittävästi kalliimmaksi Hämeenlinnan veronmaksajille kuin Sorasetin tarjous.

-On puhuttu miljoonaista, mutta ero on enintään satoja tuhansia.

Kaupungin nettisivulla apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo tarkentaa erotuksen 425 000 euroon.

Perustelut salaisia

Tavoitteena on ollut aloittaa silta- ja tunnelityö aloittaa viimeistään alkukesästä. Aikatauluun vaikuttaa lautakunnan maanantainen päätös.

Lisäksi NCC:n pitää tehdä periaatepäätös hankkeen toteuttamisesta. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston pitää myös myöntää lisärahoitus tämän vuoden budjettiin. Ja vielä markkinaoikeudelta pitää saada lupa hankkeen aloittamineen, vaikka hankinnasta on vireillä valitus.

-Se on mahdollista. Siitä on olemassa ennakkopäätöksiä. Varsinkin tässä tilanteessa aloituslupa on perusteltu, koska koko hanke saattaa kaatua, jos se viivästyy.

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta esittää yhdyskuntalautakunnalle, että oikaisuvaatimus hylätään. Lautakunta antaa myös lausunnon Sorasetin markkinaoikeudelle tekemään valitukseen. Pohjaesityksenä lautakunnassa on, että valitus hylättäisiin, koska hankintapäätöksen kumoamiselle ei ole perusteita.

Näiden päätösesitysten tarkemmat perustelut jäävät pimentoon, koska kaupunki tulkitsee ne salaisiksi asiakirjoiksi, jotka viranomainen on laatinut oikeudenkäynnin osapuolena.

Saviniemi sanoo, että perustelut ja laatupainotukset tulevat julki sitten, kun ne on lain mukaan mahdollista julkistaa. (HäSa)

Menot