Uutiset

Liito-orava sai tilaa Konikalliolta

Hämeen ely-keskus on rajannut liito-oravalle noin 3,5 hehtaarin suuruisen lisääntymis- ja levähdyspaikan Forssan Konikallion alueelta. Samalla alue määrättiin säästettäväksi hakkuilta.

Hämeen ympäristökeskus määritti vuonna 2007 samalle alueelle päätöksellään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi osittain ympäristökeskuksen päätöksen. Korkein hallinto-oikeus puolestaan piti pääosin voimassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisun.

Oikeusistuinten päätösten mukaan ympäristökeskuksen vuonna 2007 tekemä rajauspäätös oli liian suppea eikä säästänyt liito-oravalle riittävän laajaa elinaluetta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä mainittu elinalueen vähimmäiskoko olisi vähintään neljä hehtaaria. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, ettei elinalueelle voi yksiselitteisesti määrittää vähimmäispinta-alaa, vaan hakkuiden rajaamisen tarve on kulloinkin selvitettävä erikseen.

Ely-keskuksen nyt tekemästä päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. (HäSa)

Päivän lehti

25.1.2020