fbpx
Uutiset

Liito-oravat vähentyneet Hämeenlinnassa

Liito-oravien määrä on vähentynyt 30-50 prosenttia Hämeenlinnassa 20-30 vuoden aikana. Asia selviää kuntayhtymän ympäristöosaston tekemästä liito-oravaselvityksestä. Arvio kannan pienenemiseen perustuu siihen, että havaintoja kaikilta aiemmilta liito-orava-alueilta ei nyt löytynyt. Liito-oravien tarkkaa lukumäärää ei osata sanoa. Viime vuonna Hämeenlinnassa tehtiin kymmenen liito-oravahavaintoja. Ne perustuvat mm. papana- ja kolopuuhavaintoihin. Selvitystä käytetään apuna kaupungin maankäytön, kaavoituksen ja metsätalouden suunnittelussa, sillä liito-orava on rauhoitettu ja sen elinalueen tuhoaminen luonnonsuojelulailla kielletty. (HäSa)

Menot