Uutiset

Linja-autoaseman purkamisesta esitys

Nykyinen Hämeenlinnan linja-autoasema tulee ehkä tiensä päähän siinä vaiheessa, kun kaupungin etelärannan uusia suunnitelmia ryhdytään toteuttamaan.

Hämeenlinnan Linja-autoasemakiinteistö oy hakee kaupunginhallitukselta lupaa linja-autoaseman purkamiseksi. Se on myös jättänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnalle purkamislupahakemuksen.

Kiinteistöyhtiön suurimmat osakkaat ovat Matkahuolto oy ja Hämeenlinnan kaupunki. Ne omistavat yli 88 prosenttia yhtiöstä.

Yhtiö esittää, että uuden linja-autoaseman paikka ratkaistaisiin keskikaupungin etelärannan kaavoituksen yhteydessä kaupunginhallituksen periaatepäätöksen pohjalta.

Kaupunginhallitus on aikaisemmin päättänyt, että linja-autoasemaa kehitetään suurin piirtein nykypaikallaan. Tuolloin keskusteltiin linja-autoaseman siirtymisestä moottoritien katteelle.


Aika ajoi ohi

Linja-autoaseman purkamista perustellaan rakennuksen heikolla kunnolla ja sillä, ettei se vastaa nykyaikaisen linja-autoaseman tarpeita.

Nykyinen talo on linja-autoasemaksi liian suuri ja sokkeloinen. Talon saneerauksen arvioidaan tulevan kalliimmaksi kuin uuden rakentamisen.

Kiinteistöyhtiö toteaa, ettei rakennus ole sen käsityksen mukaan historiallisesti arvokas. Talo on peräisin 1950-luvun lopulta.

Rakennuksen purkaminen ei yhtiön mukaan merkitse perinne- tai kauneusarvojen häviämistä, eikä se myöskään vaikeuta alueen kaavoitusta.

Viime vuodet linja-autoasemarakennus on ollut osin vuokrattuna mm. urheiluseuralle.


Lausunto museovirastolta

Talon purkaminen kuuluu vuokrasopimuksen mukaan kiinteistöyhtiölle, mutta se ehdottaa, että kaupunki tai joku muu sen sopimuskumppani hoitaisi purkamisen vuokra-ajan päätyttyä.

Kiinteistöyhtiöllä on vuokrasopimus vuoden 2012 loppuun asti.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo esittää, että asia lähetettäisiin yhdyskuntapalvelujen tilaajayksikön valmisteltavaksi.

Lausunnot pitäisi pyytää ainakin ely-keskukselta ja museovirastolta. (HäSa)

Menot