Uutiset

Linnaseutu tuki kulttuuritaloa ja lähiruokaselvitystä

Linnaseutu ry on alkuvuonna myöntänyt tukea useisiin maaseutua kehittäviin hankkeisiin. Rahaa myönnettiin ja myönnetään edelleen myös pienille investoinneille, niin sanotuille alahankkeille, jotka kustantavat alle tuhat euroa.

Alahankkeisiin varattiin 55 000 euron määräraha, josta kuitenkin jäi osa käyttämättä. Hakuaika päättyi 6.6., mutta Linnaseutu päätti jatkaa aikaa 26.8. asti.

Eniten tukea ovat tänä vuonna saaneet muun muassa Kettuki ry Iittalan kulttuuritalolle 112 547 euroa, Kehittämiskeskus oy Häme Puuverkko-yritysryhmän kehittämiseen 91 691 euroa, Naivistit Iittalassa -säätiö hankkeelleen Iittalan puukoulu paremmaksi 25 113 euroa ja Linnaseutu ry esiselvitykselle hankkeeseen Lähiruoka lähellesi 18 000 euroa. (HäSa)