fbpx
Uutiset

Lintuinfluenssan varotoimet jatkuvat

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan viime kevättalven tapaan määräaikaista asetusta lintuinfluenssan varalta.

Siipikarja on tänäkin keväänä pidettävä erillään luonnonvaraisista linnuista ja erityisesti vesilinnuista.

Vuosi sitten viranomaiset laativat kartan muuttolintujen matkareiteistä ja levähdysalueista. Näissa kunnissa kiellettiin siipikarjan pito ulkona.

Tänä keväänä riskialueita ei enää määritellä, vaan ulkonapitokielto kattaa nyt koko maan.

Asetusluonnoksen mukaan kielto on voimassa maaliskuun 15. päivästä toukokuun loppuun. Tänä keväänä myös luomukanat on pidettävä sisätiloissa.

Kiellon ulkopuolelle ovat jäämässä kuitenkin sellaiset ulkotarhat, joissa ei samanaikaisesti pidetä sekä tarhattuja vesilintuja että kaupalliseen lihan- ta munantuotantoon tarkoitettua muuta siipikarjaa.

Viime keväänä voimassa olleesta lupamenettelystä luovutaan ja tuottajan vastuulla on arvioida, voiko hän pitää lintujaan ulkona. (HäSa)

Menot