Uutiset

Lisää lupauksia eläkeläisille – kokoomus turvaa seniorien palveluita

Kevään eduskuntavaalit näkyvät jo vaalilupauksissa ikääntyneille, jotka ovat iso äänestäjäjoukko. Kokoomuksen senioriohjelma painottuu enemmän palveluiden turvaamiseen kuin rahan jakamiseen.
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että ikääntyminen on yhteiskunnallisesti iso kysymys, johon seuraavan hallituksen on löydettävä kestäviä ja inhimillisiä ratkaisuja. Kuva: Mauri Ratilainen

Puolueet julkistavat eduskuntavaalien lähestyessä nyt kilvan lupauksiaan eläkeläisille. Kokoomus on koonnut esityksensä seniorikannanottoon, jonka puoluehallitus hyväksyi joulukuussa. Sdp julkisti äskettäin 15 kohdan toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Ohjelma pitää sisällään puheenjohtaja Antti Rinteen (sd.) viime vappuna pienituloisille eläkeläisille lupaaman sadan euron nettokorotuksen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että kokoomus teki senioripolitiikan ohjelman, koska ikääntyminen on yhteiskunnallisesti iso kysymys, johon seuraavan hallituksen on löydettävä kestäviä ja inhimillisiä ratkaisuja.

– Me olemme tehneet vastuullisen ohjelman, tyyliin ei kuulu heitellä jotakin kevyttä ilmaan, vaan miettiä, mikä on oleellista, Orpo sanoo.

Tuettu hoitovapaa palkansaajille

Kokoomuksen ohjelma painottuu ennen kaikkea ikääntyneiden palveluiden turvaamiseen ja järjestämiseen.

Kokoomukselle on tärkeää, että hoitotakuu ja valinnanvapaus toteutuvat asuinpaikasta riippumatta tasavertaisesti. Orpon mukaan sote- ja maakuntauudistus takaa aiempaa paremmin sen, että sosiaali- ja terveyspalveluita saa tietyssä ajassa tasavertaisesti. Hoitoon pääsy tulee kokoomuksen mielestä sujuvammaksi, kun palveluilla on isommat järjestäjät, maakunnat.

Hoitotakuun rinnalle kokoomus loisi hoivatakuun, koska nykyisin ikääntyneiden avun ja hoivan saannissa on liikaa asuinpaikkaan liittyviä eroja. Kokoomuksen mukaan hoivatakuu edellyttää muutoksia vanhuspalvelulakiin. Lain velvoittavuutta on vahvistettava.

Yhteiskunnan tukea kokoomus osoittaisi palkansaajille oman läheisen hoitamiseen esimerkiksi saattohoidon yhteydessä. Hoitovapaa olisi muutamia viikkoja. Jokaisella omaishoitajalla pitäisi kokoomuksen mielestä olla mahdollisuus loma- ja vapaapäiviin asuinpaikasta riippumatta.

Eläkejärjestelmän kestävyys tärkeintä

Orpo sanoo, että ikääntyvien talouden osalta tärkeintä on huolehtia eläkejärjestelmän kestävyydestä.

– Tällä asialla ei hurmata ihmisiä toreilla, mutta kaiken perusta on, että eläkejärjestelmä kestää ja paras takuu siihen on, että mahdollisimman moni työikäinen on töissä.

Kokoomus haluaa pitää kiinni taitetusta indeksistä. Taitettu indeksi tarkoittaa sitä, että työeläkkeiden korotuksia laskettaessa korotuksiin vaikuttaa hintojen nousu 80 ja palkkojen nousu 20 prosenttia. Samalla kannalla on sdp. Molemmat puolueet haluavat kehittää indeksien laskennan perusteena olevia kulutuskoreja niin, että ne vastaisivat paremmin ikääntyvien todellista kulutusta.

Kokoomuksen lähtökohta on se, että jos työn verotusta kevennetään, niin se koskee myös eläkeläisten verotusta.

– Kun painopiste siirtyy työn verotuksesta kulutus- ja ympäristöveroihin, niin myös eläkeläinen tarvitsee eläketuloonsa kevennyksiä.

Kaikkein pienituloisimpien ja eniten sairastavien tilannetta kokoomus helpottaisi parantamalla lääkekorvauksia ja pienentämällä asiakasmaksuja.

Kokoomus keskittäisi vanhusten oikeuksien valvonnan erityistehtäväksi eduskunnan oikeusasiamiehelle, eikä perustaisi uutta vanhusasiainvaltuutetun virkaa. Oikeusasiamiehellä on toimivalta puuttua epäkohtiin, valtuutetulla sitä ei ole.

Kokoomus ei ole laskenut ohjelman hintalappua, mutta sen mittaluokka on eri tasoa kuin sdp:n ehdotusten, joiden yhteishinta on noin 900 miljoonaa euroa.