fbpx
Uutiset

Lisää tilaa yrityksille ja uusille asukkaille

Aktiivinen elinkeinopolitiikka on johtanut siihen, että Hämeenlinnasta on tullut erittäin vetovoimainen kaupunki.

-Tänä vuonna seudulle on syntynyt yli 500 uutta yritystä. Usein väitetään, että se johtuu hyvästä sijainnista, mutta radan varressa on monta samanlaista kaupunkia. Oma-aloitteisuus on kaikki kaikessa, valtuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) painotti perinteisessä joulusaarnassaan.

Valtuusto ostikin Moreenin alueelta 41 hehtaaria lisää tulevaa yritysaluetta.

Se myös hyväksyi Moreenin lakialueen asemakaavan, joka sisältää neljä teollisuustonttia. Niille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä lähes 20 000 kerrosneliötä.

Metsämaan hinta epäilytti

Kaava-asiasta vallitsi yksimielisyys, mutta maakaupasta Antero Niemelällä (ps.) oli sanomista jo kaupunginhallituksessa.

Hän jatkoi keskustelua valtuustossa ihmettelemällä, miksei kauppaa tehty kokonaan rahalla.

Nyt Karanojantien eteläpuolella sijaitsevista 41 hehtaarista luovutettiin vastineeksi yhteensä 181 hehtaaria metsämaata eri puolilta uutta Hämeenlinnaa ja lisäksi maksettiin rahassa reilut 359 000 euroa.

Niemelä epäili, että metsä meni halvalla.

-Julkisessa myynnissä näistä tiloista olisi saanut varmaan melkein puolet enemmän.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo selitti, ettei raha aina kelpaa maanomistajille, vaan he haluavat vaihtomaita.

-Maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti maksamalla Moreenin alueesta kaikille myyjille sama hinta. Puuston arvioi metsänhoitoyhdistys. Kaikkiaan kaupungilla on 5 500 hehtaaria metsää.

Moreenin maakaupasta ei lopulta äänestetty.

Lehtokorpi jää asuinalueelle

Siirin kakkosalueelle tulee yli 140 pientalotonttia. Valtuusto hyväksyi kaavaesityksen ja ensimmäiset tontit tulevat varattaviksi keväällä.

Päivi Sieppi (vihr.) harmitteli, ettei yleiskaavan pohjaksi aikoinaan tehty riittäviä luontoselvityksiä.

Siiristä löytyi erittäin uhanalainen lehtokorpi vasta, kun asemakaava oli jo valmistumassa.

-Nyt lehtokorpi melkeinpä puolitetaan.

Sieppi moitti kaupunkia myös siitä, ettei tieto kulje organisaation sisällä.

-Yksittäiset hankkeet kuten suunniteltu kallionmurskaus pitäisi viedä eteenpäin kaavoituksen yhteydessä. Siiri laajenee louhinta-alueen suuntaan.

Säästötavoitetta edellä

Valtuusto sai tiedokseen tuottavuusohjelman nykyvaiheen. Ohjelmalla on pyritty 12 miljoonan säästöihin tällä valtuustokaudella.

Säästökeinona on mm. se, ettei kaikkia auki jääviä vakansseja täytetä.

Nyt kaupungin organisaatiosta on vähentynyt 206 henkilötyövuotta. Kustannusvaikutus on 8,2 miljoonaa. Kun ynnätään palvelujen rakennemuutoksen ja tehostumisen vaikutus, päästään lähes 16 miljoonaan.

Uusiakin vakansseja on perustettu, joten nettohyödyksi lasketaan nyt 14 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) huomautti, että jo nyt ollaan tavoitetta edellä.

-Kuntaliitos ei kannata, jos ei samalla kehitetä palvelutuotantoa ja tapaa toimia.

Ritva Oinonen (vas.) valitti, että nyt on vähennetty työtä tekeviä käsiä.

Satu Leppänen (kesk.) piti laskelmaa lähinnä surkuhupaisana, koska siinä ei esimerkiksi lasketa, kuinka paljon koulun lakkauttaminen lisää koulukyytejä.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén oikaisi, että nimenomaan käsipareja siirrettiin sinne, missä niitä tarvitaan, esimerkiksi kotihoitoon.

-Koulujen lakkautusten hyödyt ja haitat on todellakin laskettu moneen kertaan. (HäSa)

Menot