fbpx
Uutiset

Lisää turvaa, ilmastotyötä ja ehkä kaikille kiintiöpakolaisia – puolueilla on yhteisiä EU-huolia ja eroja ohjelmissaan

Lännen Media kävi läpi eduskuntapuolueiden EU-vaaliohjelmat. Ilmasto, turvallisuus, muuttoliike ja talous korostuvat.
Eurovaaleissa ovat esillä monet samat teemat kuin eduskuntavaaleissa. Puolueet kampanjoivat Helsingin keskustassa torstain Eurooppa-päivän juhlallisuuksissa. Kuva: Joel Maisalmi
Eurovaaleissa ovat esillä monet samat teemat kuin eduskuntavaaleissa. Puolueet kampanjoivat Helsingin keskustassa torstain Eurooppa-päivän juhlallisuuksissa. Kuva: Joel Maisalmi

EU tiivistää puolustusyhteistyötään, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, edistää tutkimusta sekä koulutusta. Lisäksi muuttoliikettä vähennetään kehitysyhteistyöllä, ulkorajavalvonnalla sekä kiintiöpakolaisjärjestelmällä.

Näin unioni toimisi, jos se olisi suomalaisten puolueiden EU-linjasta kiinni. Eduskuntapuolueiden eurovaaliohjelmissa kannatetaan laajalti edellä mainittuja toimia

Suurin osa eduskuntapuolueista korostaa lisäksi EU:n roolia rauhan, demokratian, talouskasvun ja yhteistyön rakentajana, vaikka parannettavaakin on paljon.

Viennistä riippuvainen Suomi hyötyy monen puolueen mukaan EU:n sisämarkkinoista ja sääntöpohjaisesta järjestelmästä.

Esimerkiksi kokoomus penää turhien normien purkua tavaroiden, palveluiden, henkilöiden, pääoman ja myös datan vapaalta liikkuvuudelta.

Poikkeuksen laajaan EU-myönteiseen linjaan tekee Perussuomalaiset, jonka mielestä “Brysselin sanelu” vaikuttaa liikaa Suomeen ja puolueen mielestä EU:n liian löyhä raja- ja maahanmuuttopolitiikka uhkaa “länsimaisia arvoja”.

Ratkaisuksi Perussuomalaiset esittää tiukempaa ulkorajavalvontaa ja tiukkoja säädöksiä oleskelulupiin, perheen yhdistämisiin ja turvapaikkamenettelyyn. Puolue olisi lisäksi valmis Suomen hallittuun eroon EU:sta sekä yhteisvaluutta eurosta.

Muuttoliikkeen vähentämiseksi myös Perussuomalaiset olisi valmis parantamaan pakolaisleirien olosuhteita erityisesti Syyrian lähellä. EU:n kehitysyhteistyötä Perussuomalaiset kuitenkin leikkaisi prosentilla tai kahdella.

Muut puolueet toivovat, että EU:n jäsenmaat ottaisivat kaikki kiintiöpakolaisia vastaan, jotta vain osa valtioista ei olisi solidaarisia. Samalla kehitysyhteistyöllä halutaan puuttua pakolaisuuden juurisyihin.

Erityisesti Rkp, vihreät ja Vasemmistoliitto vaativat siirtolaisille turvallisempia reittejä Eurooppaan.

Ilmastonmuutos on esillä kaikkien puolueiden ohjelmissa. EU:n toivotaan ottavan johtava rooli sen hillinnässä.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä leikattaisiin muun muassa päästökauppaa tehostamalla, jotta saastuttamisesta joutuu maksamaan. Kiertotalous, hiilitullit ja jätteiden hyödyntäminen saavat laajaa kannatusta.

Vasemmistoliitolla on ohjelmassaan myös lento- ja muoviverot. Vihreät haluaa lisäksi Itämeren pelastamisen EU:n kärkihankkeeksi.

Keskusta korostaa bioenergiaa ja vaatii kokoomuksen ohella sitä, että jäsenmaat vastaavat itse metsäpolitiikastaan. EU:n linjaukset voivat rajoittaa Suomessa tehtäviä hakkuita.

Turvallisuus ja puolustus ovat vahvasti mukana erityisesti kokoomuksen, keskustan, Sdp:n, kristillisdemokraattien ja Rkp:n ohjelmissa.

Nämä puolueet haluavat EU-maiden tiivistävän puolustusyhteistyötään esimerkiksi yhteisillä harjoituksilla. Kokoomus haluaa yhteistyön olevan Naton toimintaa täydentävää.

Ainakin vihreät ja Vasemmistoliitto kieltäisivät aseviennin ihmisoikeuksia rikkoviin maihin.

Koulutus, tutkimus- ja tuotekehitys ovat myös monen puolueen toiveissa. EU:n Erasmus-opiskelijavaihdon halutaan jatkuvan ja kehittyvän. Vihreät esittää rakennerahastoja maksutonta koulutusta varten.

Talous- ja työllisyyspuolella Sdp haluaa turvata työntekijöille vähimmäisoikeuksia ja parempia pelisääntöjä erityisesti nollatuntisopimuksiin. Vasemmistoliitto ei hyväksy työehtosopimusten yleissitovuuden heikennyksiä.

Vasemmistoliitto loisi lisäksi jäsenmaille mahdollisuuden hallittuun eroon eurosta ja sulkisi veroparatiiseja.

Perussuomalaiset leikkaisivat EU:n budjettia ja kristilliset eivät ainakaan kasvattaisi siitä. Suurin osa penää jäsenmaiden itsensä olevan vastuussa omasta taloudestaan. Vasemmistoliitto olisi valmis euromaiden velkojen sovitteluun ja uudelleenjärjestelyihin.

Pohjoisen maan maataloustukien määrä on myös yleinen huoli puolueilla. Keskusta on huolissaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen asemasta.

Rkp haluaisi Ahvenanmaalle oman mepin sekä yleisen mahdollisuuden puuttua haitallisiin merimetso- ja hyljekantoihin.

Kristilliset vieroksuvat sitä, että EU saisi oman verotusoikeuden.

Parlamentilla valtaa lakeihin ja rahoihin

EU:n parlamentilla on lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivaltaa.

Parlamentissa on 751 jäsentä eli meppiä. Lukumäärä on suhteutettu maiden väkilukuihin. Toimikausi on viisi vuotta.

EU:n lainsäädäntö on hyväksyttävä sekä parlamentissa että jäsenmaiden johtajien muodostamassa EU:n neuvostossa. Lakiesitykset tulevat EU:n komissiolta.

Myös EU:n talousarviosta parlamentti päättää yhdessä neuvoston kanssa.

Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.

Puolueiden vaaliohjelmat heijastavat pääsääntöisesti omien europuolueidensa mielipiteitä.

Lähde: Eurooppatiedotus

Menot