fbpx
Uutiset

Listat tulevat liian myöhään

Luottamusmiehet sanovat, että Hämeenlinnan kaupungin ylimmillä virkamiehillä on liikaa valtaa. Yhteistyö kuitenkin pelaa. Toki se on selvää, että toisten virkamiesten toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin toisten.

Kaikki tilaajajohtajat saavat kritiikkiä samoista asioista. Listat tulevat liian myöhään, jolloin aikaa asioihin paneutumiseen ei ole. Luottamusmiesten verenpaine nousee, jos kokouksessa asioita tulee suoraan pöydälle.

Pääosin yhteistyöhön ollaan puolin ja toisin tyytyväisiä.


Kokemus opetti, kannattaa kokoontua

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesalalla on kokemusta siitä, että kaikki ei suju odotusten mukaan. Näin kävi vuosi sitten, kun kilpailutettiin löytöeläinten hoitosopimus.

Lautakunta asetti ehdoksi pelkän hinnan ja tilaajajohtaja toimi kilpailutuksessa sen mukaan. Kilpailutus vei löytöeläimet Hattulaan.

-Silloin kritisoitiin sitä, että asian olisi pitänyt tulla vielä lautakuntaan päätettäväksi. Silloin opimme Salorannan kanssa sen, että kokoonnumme aina tarvittaessa ennen lautakunnan kokousta.

Vesala ei näe kritisoitavaa lautakunnan ja tilaajajohtajan suhteessa.

-Tekstit ovat selkeitä. Olemme sopineet, että tilaajajohtaja ottaa suoraan yhteyttä, jos hän näkee, että lautakuntaan on tulossa asioita, jotka tarvitsevat esivalmistelua.

Vesala kuitenkin lisää, että negatiivista palautetta syntyy myös siitä, jos kokouksessa tulee suoraan asioita pöytään.

-Toisaalta se on ymmärrettävää, kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti. Emme kuitenkaan halua jarruttaa kehitystä.

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Timo Saviniemi antaa tilaajajohtaja Päivi Salorannalle kehuja siitä, että hän pyrkii ottamaan lautakunnan tahdon huomioon. Myös muutosehdotukset onnistuvat ja persoonana tilaajajohtaja on joustava.

Saviniemi sanoo, että tilaajajohtajan ja lautakunnan puheenjohtajiston pitäisi kokoontua enemmän. Toinen asia on se, että valmisteltavia, isoja asioita voisi puida enemmän etukäteen.


Rimpelä luo yhteishenkeä

Elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Ulla Appelroth antaa Markku Rimpelälle sapiskaa siitä, että asialistat tulevat yleensä myöhään paria päivää ennen kokousta.

-Lautakunnan jäsenillä on varsin lyhyt aika perehtyä asioihin.

Appelroth on kuitenkin muuten tyytyväinen elämänlaatulautakunnan ja tilaajajohtaja Markku Rimpelän yhteistyöhön. Puheenjohtajat ja Rimpelä kokoontuvat yleensä viikko ennen lautakunnan kokousta.

-Pääsääntöisesti esittelytekstit ovat selkeitä, jos ne eivät aukea, aina on yhteystiedot, kehen voi ottaa yhteyttä.

Kehuja Rimpelä saa joustavuudesta ja hyvästä yhteishengestä.


Lindbergin lähetekeskustelut hyviä

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja John Alatalo kehuu tilaajajohtaja Jukka Lindbergin toimintatapoja. Tieto kulkee ja asioista keskustellaan jo etukäteen.

-Erimielisyyksiä tietenkin on, mutta ne liittyvät asioihin.

Samalla linjalla on ikäihmisten lautakunnan varapuheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki. Hänestä yhteistyö sujuu hyvin.

Ennen lautakuntien kokouksia on puheenjohtajapalaverit. Lisäksi kokouksissa käydään lähetekeskusteluja tuleviin asioihin. Erityisesti 2009-2010 käytiin paljon lähetekeskusteluja.

-Jos sanomme, että esittelyteksti ei käy, siihen yleensä tehdään muutos.

Erityisesti Lindberg kerää pisteitä siitä, että hän valmis kuuntelemaan erilaisia näkemyksiä ja käy ihailtavan paljon valtuuston kokouksissa, mitä suinkaan kaikki tilaajajohtajat eivät tee.

-Säästösyyt ovat kuitenkin vähentäneet kokouksien määrää ja se vaikeuttaa tiedon kulkua. Usein päätettävänä on paljon asioita, jotka pitää saada nopeasti eteenpäin. Asioita tulee myös suoraan pöydälle. (HäSa)

Menot